ANUNŢ
achiziţie organizată prin procedura internă
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

nr. 43.100 data de publicare: 07.08.2017

 

pentru: servicii de sonorizare, lumini si efecte speciale necesare la acțiunile organizate de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, Weekend WhiteNight III (26 august), Festival Medieval (8-10 septembrie), Festival de Rock (15 – 17 septembrie), Evenimentele lunii Decembrie 2017 (1 Decembrie – Ziua Națională a României, 5 Decembrie – Inaugurare iluminat festiv, 6 Decembrie – Inaugurare Patinoar, 12 Decembrie Colinde Universitatea Petru Maior, 19 Decembrie –Concert Ștefan Hrușcă, 31 Decembrie – Revelion în stradă), 24 ianuarie 2018 (Unirea Principatelor Române), organizata prin procedura interna, prevazute in anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, conform Cod CPV: Cod CPV 92000000-1(servicii de recreere, culturale şi sportive)

1.Scurta descriere a obiectului selectiei de oferte : în conformitate cu specificaţiile tehnice din Documentaţia pentru ofertanţi.

2. Denumire autoritate contractanta: Municipiul Targu Mures, Piata Victoriei, nr.3, loc.Targu Mures, jud.Mures, telefon: 00-40-265 – 268.330, fax 00-40-265 – 266.963; e-mail: comunicate@tirgumures.ro.

3. Sursa de finanţare;Bugetul Local

4. Valoarea estimată a achizitiei: 168.000 lei fara T.V.A

5. Criteriul de selectie aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Criteriul de selectie utilizat este : cel mai bun raport calitate-preţ.
Reguli de transparenţă şi publicitate: toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în caietul de sarcini, formularistica standard şi clauzele contractuale, sunt publicate pe site-ul www.tirgumures.ro, la secţiunea Achiziţii Publice. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.

6. Informaţii suplimentare: pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta achizitorul la telefon: 00-40-265 – 268.330, fax 00-40-265 – 266.963; e-mail: comunicate@tirgumures.ro.

7. Data limita de depunere a ofertelor:17.08.2017 ora 10
Data deschiderii  ofertelor: 17.08.2017 ora 12

8. Solicitarile de clarificările pot fi transmise pâna la data de 10.08.2017 ora 16.30
Data si ora limita de raspuns la clarificari:11.08.2017 ora 14.30.

9. Adresa operatorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ: Municipiul Targu Mures, Piata Victoriei, nr.3, cam.13 – registratura institutiei, loc.Targu Mures, jud.Mures, telefon: 00-40-265 – 268.330, fax 00-40-265 – 266.963; e-mail: comunicate@tirgumures.ro.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com