2012. június 25-i 1804-es számú rendelet

A tulajdonjogot és egyéb törvényes jogokat ellenőrző bizottság magalakulásáról és „Maroskeresztúr község Székelykakasd településén a háztartási hulladékátrakó, -válogató, -komposztáló, -csomagoló állomáshoz és az innen származó szennyvizet tisztító telephez vezető bekötőút, illetve víz- és csatormahálózat kiépítése” elnevezésű beruházás megvalósítása céljából kisajátíott területek utáni kártérítések kiutalásáról.

Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin Florea, elemezve a Közterület – kezelő Igazgatóság 2012. június 19-i 24324-es , 2532-es számú jelentéseit,

figyelembe véve az egyes országos , megyei és helyi érdekű objektumok megvalósítása céljából közérdekeltségű kisajátításra vonatkozó, utólagos múdosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2010/255. számú törvény 18-as és 19-es cikkelyeit, valamint a 2010/255-ös sz. törvény alkalmazására vonatkozó, a 2011/53. számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertan 14. cikkelyének előírásait.

figyelembe véve a helyi adminisztráció dokumentumaiba foglalt előírásokat, amelyek alapján elkezdődött a kisajátítási folyamat és amely során közérdekűnek minősítették a háztartásihulladék-átrakó, -válogató,-komposztáló,-csomagoló állomáshoz és az innen származó szennyvizet tisztító telephez vezető bekötőút, illetve a víz- és csatornahálózat kivitelezésére vonatkozó beruházást, továbbá a 2012. június 18-i , 2876-os kisajátítási határozatot, valamint a helyi tanács, a kisajátított területek tulajdonosai és más törvényesen jogosult személyek névsorának jóváhagyására vonatkozó, 2011. június 30-i 239-es határozatát, a személyenkénti kárpótlási összegeket és átutalási határidőket a hulladékátrakó,-válogató,-komposztáló,- csomagoló, állomáshoz és az innen származó szennyvízet tisztító állomáshoz vezető bekötőút, illetve víz- és csatornahálózat kiépítése beruházás megvalósítása érdekében, az egyénenkénti kárpótlási összegeket letétbe helyezték, ezt a tulajdonosok tudomására hozták a 2012. április 19-i 17290. sz. értesítésben.

Szem előtt tartva a prefektúra 2011.július 26-i 63043 számú, a 2011. július 29-i 7221-es számú átiratát, a Maroskeresztúri Helyi Tanács 2011. augusztus 18-i 47-es számú határozatát és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 305/2011. augusztus 1-jei belső körlevelét, amelyben kijelölték ezen intézmények képviselőit a tulajdonjogot ellenőrző és kárpótlást meghatározó bizottságba.

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 2001/215. számú törvény 68. cikkelye 1. bekezdése és 115. cikkelye (1) cikke „a” betűjénél előírtak értelmében

                                                        ELRENDELI

 1. 1.Cikkely: Kinevezi a tulajdonjogot és más törvényes jogokat ellenőrző és kártalanító bizottságot a kisajátítással kapcsolatos kártalanítás törvényes formaságainak véglegesítésére, hogy megvalósuljon a háztartásihulladék-átrakó, -válogató,-komposztáló,-csomagoló állomáshoz és az innen származó szennyvízet tisztító állomáshoz vezető bekötőút, illetve víz- és csatornahálózat beruházás.
 2. 2.Cikkely : A bizottság tagjai:
  1. 1.Ioan Sânpălean -Maroskeresztúr polgármestere
  2. 2.Savu Mirela – a prefektúra képviselője
  3. 3.Fărcaş Veronica - a Megyei kataszteri és Ingatlan-nyilvántartó Hivatal képviselője
  4. 4.Băndilă Nadia – a kisajátító Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa
  5. 5.Frandeş Simona - a kisajátító Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa
  6. 3.Cikkely: A bizottság eleget tesz az egyes országos, megyei és helyi objektumok megvalósítása céljával közérdekeltségű kisajátításra vonatkozó, 2010/255 . sz. törvény előírásainak és a 2011/53. sz. kormányhatározattal jóváhagyott 2010/255. sz. törvény alkalmazására vonatkozó metodológiai normák rendelkezéseinek.
  7. 4.Cikkely: Jelen rendeletet kifüggesztik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivaqtalban, a Maroskeresztúri Helyi Tanács székhelyén, felteszika kisajátító www.tirgumures.ro honlapjának főoldalára, megjelentetik két helyi napilapban , és a jogtulajdont és egyéb törvényes jogokat ellenőrző és kártalanító bizottság tagjainak tudomására hozzák.

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com