Mărime text:

 

Municipiului Tîrgu-Mureş a finalizat proiectul ”Modernizare străzi în municipiul Tîrgu-Mureş”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Proiectul, al cărui beneficiar este Municipiul Tîrgu-Mureş, s-a desfăşurat în perioada 16 mai 2009 – 16 ianuarie 2012. Valoarea totală a proiectului este de 62.349.899,54 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 49.041.773,98 lei, iar valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului se ridică la  1.000.852,53 lei, cheltuielile neeligibile având valoarea de 2.963.793,34 lei, la care se adaugă T.V.A. de  9.343.479,69 lei.
Implementarea prezentului proiect a avut drept obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş, pentru a facilita mobilitatea populaţiei, creşterea eficienţei activităţilor economice în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Acest scop a fost atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: modernizarea şi semnalizarea rutieră a străzilor care preiau fluxul de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează către: str. Băneasa, str.  Budiului, str. Livezeni, str. Mureşeni, str. Voinicenilor, str. Podeni, str. Libertăţii. Lucrările efectuate pe aceste străzi au constat în: modernizarea îmbrăcăminţii asfaltice, modernizare trotuare, rigole carosabile, ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilităţi, montare table indicatoare, realizarea marcajelor.
Reabilitarea şi modernizarea străzilor prevăzute în proiect va facilita circulaţia către oraşe importante din ţară, respectiv Cluj Napoca, Braşov, Bistriţa şi Alba Iulia, ducând la îmbunătăţirea relaţiilor economice şi turistice ale zonei.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com