Mărime text:

 

- Recensământul populaţiei şi locuinţelor se efectuează pe întreg teritoriul României până la data de 31 octombrie 2011 inclusiv şi are drept scop a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv în dezvoltarea urbană, pentru cercetare şi pentru mediul de afaceri.

- Înregistrarea datelor recensământului se efectuează de regulă la domiciliu/reşedinţa persoanelor, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate sau a unui membru al gospodăriei, cu capacitate deplină de exerciţiu.

- În conformitate cu prevederile expuse ale art.2 alin.8 din Hotărârea Guvernului nr. 1502/2009, persoanele care datorită unor situaţii deosebite, (plecări de la domiciliu în ţară sau în străinătate, delegaţii, spitalizări, instruiri,excursii programate, evenimente deosebite în familie etc.) nu au fost recenzate se prezintă, până la data de 31.10.2011 pentru înregistrare la Primăria Tîrgu-Mureş, parter, cam.13.

- Recenzorii se identifică prin prezentarea actului de identitate şi a legitimaţiei semnată de Preşedintele Comisiei locale de recensământ şi pe care este aplicată ştampila Primarului.

- Informaţii privind recensământul se regăsesc publicate pe afişierele Primăriei precum şi pe unele imobile.

- Furnizarea informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare către personalul de recensământ este obligatorie, sens în care recenzorul va solicita actele de identitate şi certificatele de naştere ale copiilor, cu menţiunea că acesta poate consulta şi alte acte, cu acordul repondenţilor.

- În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrărilor la recensământ, conform prevederilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2011 sunt prelucrate codul numeric personal precum şi etnia, religia şi limba maternă cu respectarea confidenţialităţii datelor conform prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date.

- La înregistrarea datelor, recenzorul va colabora şi cu Asociaţia de proprietari din zona sectorului de recensământ.

- Toate formularele de recensământ se completează în limba română, cu menţiunea că peroanele de etnie maghiară pot solicita recenzorului numai lecturarea acestora şi în limba maghiară.

- Declaraţiile populaţiei înregistrate la recensământ nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii în niciun alt domeniu pentru subiecţii statistici.

 - Păstrarea confidenţialităţii datelor din domeniul recensământului este obligatorie sub sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.

-  Pentru împiedicarea personalului de recensământ în efectuarea înregistrărilor respectiv refuzul furnizării datelor solicitate prin Hotărârea Guvernului nr.1502/2009 au fost instituite contravenţii ce se sancţionează de poliţiştii locali cu amendă de la 1500-4500 lei.

 

 

 

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com