Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția directă prin intermediul Catalogului de Produse, Servicii și Lucrări, disponibil în sistemul electronic al Achizițiilor Publice S.I.C.A.P., a următoarelor:

Denumire achiziție: „Produse birotică" pentru Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Tip procedură: Achiziție directă.

Descriere – conform documentației de atribuire: Se va încheia un contract de prestări servicii cu valabilitate până la sfârșitul anului 2021.

Coduri de clasificare CPV: Principal: 30192000-1 Accesorii de birou;

Secundar: 39263000-3 Articole de birou.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Valoarea totală estimată: 5.930,00 lei fără TVA.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș invită operatorii economici interesați să transmită oferta cuprinzând propunerea tehnică și propunerea financiară conform documentației de atribuire, până la data de 27.10.2021, ora 12:00, pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro sau în plic închis la sediul autorității contractante din Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 9, Registratură, camera 8 parter (program Luni-Vineri orele 08-12 și Marți și Joi orele 14-16).

Solicitările de clarificări vor fi transmise până pe data de 25.10.2021, ora 15:00 pe adresa de e-mail social9@tirgumures.ro. Ofertele depuse după data și ora specificată sau pe alte adrese de e-mail nu se vor lua în considerare.

Detalii: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100353501

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com