Direcția de Asistență Socială Târgu intenționează să demareze formalitățile pentru achiziția directă prin intermediul Catalogului de Produse, Servicii și Lucrări, disponibil în sistemul electronic al Achizițiilor Publice S.I.C.A.P., a următoarelor:

Denumire achiziție: Servicii de medicina muncii

Tip procedură: Achiziție directă

Descriere – conform documentației de atribuire: Se va încheia un contract de prestări servicii cu valabilitate până la sfârșitul anului 2021.

Cod CPV: 85147000-1 – Servicii de medicina muncii

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată a contractului: 70.953,00 lei fără TVA

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș invită operatorii economici interesați să transmită oferta cuprinzând propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele solicitate conform documentației de atribuire, până la data de 12.10.2021, ora 14:00, în plic închis la Registratura Direcției, camera 8, Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, România, program Luni-Vineri orele 8-12 și Marți și Joi orele 14-16 sau la adresa de e-mail: registratura.das@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 07.10.2021 inclusiv. Ofertele depuse după data și ora specificată sau pe alte adrese de e-mail nu se vor lua în considerare.

Documentația de atribuire Aici

Formularele în format editabil se regăsesc Aici

 

Director Executiv,
Andreia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com