A N U N Ţ

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș reprezintă instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, care are ca obiectiv implementarea măsurilor de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum și al oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș este interesată de achiziționarea serviciilor de cantină socială, servicii sociale care sunt prevăzute în Anexa 2, conform art. 68 alin. 1, litera h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Tip procedură: Procedură proprie.

Denumire achiziție: Servicii de cantină socială pe anul 2021.

Descriere – conform documentației de atribuire: Se va încheia un contract de prestări servicii de cantină socială – servicii privind pregătirea, prepararea și servirea mesei pentru persoanele aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, cu valabilitate până la sfârșitul anului 2021.
Cod CPV: 55510000-8 – Servicii de cantină.

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț.

Valoarea estimată a contractului: 75.630,24 lei fără TVA.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș invită operatorii economici interesați să transmită oferta cuprinzând propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele solicitate conform documentației de atribuire, până la data de 24.09.2021, ora 13:00 în plic închis la Registratura de la camera 8, de la sediul achizitorului din municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, România, program Luni-Vineri 8-12 și Marți și Joi și de la 14-16, cu mențiunea: „A nu se deschide până la data de 27.09.2021 ora 09:00”, sau la adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro. În cazul în care documentele vor fi transmite de către ofertanți în format electronic, acestea vor fi semnate folosind semnătură electronică extinsă.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 22.09.2021 inclusiv. Ofertele depuse după data și ora specificată sau pe alte adrese de e-mail nu se vor lua în considerare.

Detalii Aici: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100341397

Formularele în format editabil se regăsesc Aici: https://we.tl/t-MFlMXYJ2i1

Director Executiv,
Andreia Moraru

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com