Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș reprezintă instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, care are ca obiectiv implementarea măsurilor de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum și al oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș este interesată de achiziționarea serviciilor de cantină socială, servicii sociale care sunt prevăzute în Anexa 2, conform art. 68 (1), litera h) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Tip procedură: Procedură proprie.

Denumire achiziție: Servicii de cantină socială

Descriere – conform caietului de sarcini atașat: Se va încheia un acord- cadru de servicii de cantină socială – servicii privind pregătirea, prepararea și servirea mesei pentru persoanele aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, cu valabilitate până la sfârșitul anului 2021.

Cod CPV: 55510000-8 – Servicii de cantină.

Criteriul de atribuire - cel mai bun raport calitate-preț.

Valoarea minimă estimată este de 2.208,00 lei.

Valoarea maximă estimată este de 103.776,00 lei.

Direcția de Asistență Socială Târgu-Mureș invită operatorii economici interesați să transmită oferta cuprinzând propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele solicitate conform documentației de achiziție, până la data de 22.06.2021, ora 16:00 în plic închis la Registratura de la camera 8, de la sediul achizitorului din municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr. 9, cod poștal 540015, România, program Luni-Vineri 8-12 și Marți și Joi și de la 14-16, cu mențiunea "A nu se deschide până la data de 23.06.2021 ora 10:00", sau la adresa de email social9@tirgumures.ro.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: social9@tirgumures.ro până în data de 17.06.2021 inclusiv. Ofertele depuse după data și ora specificată sau pe alte adrese de email nu se vor lua în considerare.

 

Director Executiv
Andreia Moraru

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com