ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi!

Municipiul Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor servicii:

- Studiu de fezabilitate pentru modernizare transport public de călători în Municipiul Tîrgu Mureș

Valoarea estimată: 99.096,64 lei fără TVA

- cod CPV: 79314000 -8 – studiu de fezabilitate

Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut".

Municipiul Tîrgu Mureş invită operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ  în Catalogul electronic S.E.A.P.,sub denumirea de ,,Studiu de fezabilitate pentru modernizare transport public de călători în Municipiul Tîrgu Mureș " pe CPV79314000-8 până la data de 14.05.2018,şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: adp@tirgumures.ro şi licitatie@tirgumures.ro , până la data de 14.05.2018.

 Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Temei de proiectare ataşate prezentei invitaţii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: adp@tirgumures.ro până în data de 11.05.2018.

Director executiv
ing. Moldovan Florian

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Tema proiectare modern transport.pdf)Tema de proiectare
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com