Mărime text:

 

 

ANUNŢ
În atenţia operatorilor economici interesaţi!

Municipiul Tîrgu Mureş anunţă operatorii economici interesaţi că în perioada următoare intenţionează să demareze formalităţile pentru achiziţia directă prin intermediul Catalogului de produse, servicii şi lucrări disponibil în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice S.E.A.P., a următoarelor servicii:

- Studiu de trafic, Studiu de fezabilitate pt. ,,Modernizare intersecţie giratorie str. Călăraşilor - str. Sinaia – P.ţa Matei Corvin (valoarea estimată: 50.420,16 lei fără TVA ).

cod CPV: 79314000 -8 – studiu de fezabilitate,  

cod CPV: 7911100 – 8 – servicii de elaborare studii

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut

Municipiul Tîrgu Mureş invită operatorii economici interesaţi să depună oferta de preţ în Catalogul electronic S.E.A.P.,sub denumirea de: ,,Studiu de trafic, Studiu de fezabilitate pt. ,,Modernizare intersecţie giratorie str. Călăraşilor-str. Sinaia – P.ţa Matei Corvin"  şi vor transmite propunerea tehnică şi financiară la adresele de email: tehnic@tirgumures.ro şi licitatie@tirgumures.ro, până la data de 13.10.2017.

 Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să oferteze pe baza Caietului de sarcini ataşate prezentei invitaţii.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de e-mail: tehnic@tirgumures.ro până în data de 10.10.2017.

Director executiv
ing. Racz Lucian

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com