ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.480 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, funcționarii publici încadrați pe funcții publice de execuție cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licență sau formă de învățământ superior de scurtă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, până la data de 06 decembrie 2019, vor prezenta la Serviciul salarizare și resurse umane, diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licență, precum și o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă.

Examenul se va desfășura în data de 17 decembrie 2019 ora 10.00 la sediul Municipiului Târgu Mureș.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în clasă al funcționarilor publici din cadrul Municipiului Târgu Mureș

1. Constituţia României,  cu modificările și completările ulterioare,

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019,

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

4. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com