Mărime text:

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város előléptetési versenyvizsgát hirdet vezető köztisztség betöltésére – ügyvezető igazgató a Helyi Rendőrség Igazgatóságán. 

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. július 24-én 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjú legtöbb öt munkanappal az írásbelit követően lesz.

A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, a június 21–július 10. közötti időszakban, és a 2017. évi 761-es számú kormányhatározat 143-as cikkelyében előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információit, a meghatározott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott feladatkörök jegyzékét az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265/268-330-as telefonszám 165-ös mellékállomása, e-mail: resurse@tirgumures.ro, kapcsolattartó személy: Socaciu Katalin.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Helyi Rendőrség Igazgatóságán vezető köztisztség betöltésére – ügyvezető igazgató – kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

 Állás megnevezése Feltételek

 - 1 vezető köztisztség – ügyvezető igazgató

 - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű felsőfokú jogi, illetve mérnöki tanulmányok

- magiszteri vagy egyetem utáni tanulmányok a közigazgatás, a menedzsment terén vagy a köztisztviselői állás betöltéséhez szükséges végzettség

- I. besorolású köztisztséget töltsenek be;

- legkevesebb 7 évi régiség a köztisztség gyakorlásához szükséges tanulmányok szakosodásában

- a közigazgatási priuszában ne szerepeljen a köztisztviselők statútumára vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 188/1999. sz. törvény feltételei között el nem törölt fegyelmi bírság

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi Rendőrségi Igazgatóságon a vezető köztisztség – ügyvezető igazgató – feladatköre:

- megszervezi, megtervezi és irányítja a helyi rendőrség teljes tevékenységét;

- meghozza a szükséges intézkedéseket, a megfelelő személyzet alkalmazása érdekében;

- biztosítja  a törvényes előírások teljes személyzet általi megismerését és alkalmazását;

- felel az alárendeltségébe tartozó személyzet folyamatos szakmai felkészítéséért;

- jóváhagyja a hatáskörébe tartozó létesítmények őrzési terveit;

- tanulmányozza és javasolja az őrzőszolgálatban részesülő egységeknek a műszaki- és riasztóberendezések bevezetését;

- negyedévenként elemzi a helyi rendőrség tevékenységét és a helyi közrendi bizottság által megszabott teljesítménymutatókat;

- biztosítja a Polgármester, az alpolgármester, a helyi tanács, a Helyi Rendőrség  megfelelő területi struktúrájának, valamint a Román Csendőrség operatív tájékoztatását,  azokról a különleges eseményekről, amelyek a helyi rendőrség tevékenysége keretén belül történtek;

- a törvényes  procedúrák tiszteletben tartásával, képviseli a helyi rendőrséget a más állami intézményekkel, helyi és központi közigazgatási hatóságokkal való kapcsolatokban, együttműködik nemkormányzati szervezetekkel, valamint fizikai és jogi személyekkel a törvényszabta hatáskör teljesítése érdekében;

- az alárendeltségébe tartozó személyzet sorában biztosítja a belső rendet és fegyelmet,  javasolhat jutalomnyújtást illetve  alkalmazhat fegyelmi büntetést a törvény feltételei között;

- a Polgármesternek intézkedések elfogadását javasolja, a tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében;

- intézkedéseket biztosít, a polgárok kéréseinek, észleléseinek, panaszainak operatív megoldása céljából, a törvényes előírásoknak megfelelően;

- megszervezi és részt vesz a polgárok meghallgatásán;

- összeállítja és jóváhagyja a személyzet felértékelési jelentéseit, hatáskörének megfelelően;

-  a birtokában lévő fegyverzet és muníció nyilvántartási, ellátási, elosztási, karbantartási és megőrzési tevékenységét biztonsági feltételek között koordinálja;

- követi a személyzet egyenruhával és rang szerinti, megkülönböztető jelvényekkel való felszerelésének módját,  ezek elosztását és megfelelő használatát;

- intézkedéseket foganatosít az őrző- és riasztóberendezések, rádiókommunikációs berendezések, illetve más, az őrzőszolgálatnak szánt  berendezések ellátása és működési állapotban tartása céljából;

- állandó kapcsolatot ápol a haszonélvezőkkel, az őrző tevékenység lebonyolítási módját illetően, jelzi a szerződésbeli kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabálytalanságokat, megfelelő intézkedéseket javasol az őrző tevékenység hatékonyságának növelése érdekében;

- elemzi a helyi rendőrség köztisztviselőinek közrend és közcsend fenntartásához való hozzájárulását, a bírságok megállapításához való hozzájárulását, a törvény előírta területeken, intézkedéseket hoz ezek megszervezése és feljavítása érdekében;

- tematikus és meglepetésszerű ellenőrzéseket szervez és hajt végre, azzal kapcsolatosan hogy miként teljesítik munkaköri kötelezettségeiket  a helyi rendőrség;

- megszervezi a személyzet riasztási rendszerét különleges esetekben;

- munkavédelmi, tűzmegelőzési és –oltási tevékenységek megszervezése;

-  bármilyen más, törvények, egyéb jogszabályok, tanácsi határozatok és Polgármesteri rendelkezések által megszabott feladatot teljesít.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A vezető beosztású közalkalmazotti – a Helyi Rendőrség Igazgatóság ügyvezető igazgatója – állás betöltésére kiírt előléptetési versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölve;

3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, az utólagos módosításokkal;

5. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A nyilvános gyülekezések szervezésére és lebonyolítására vonatkozó 60/1991. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A társadalmi együttélés normáit megszegő tettek bírságolására vonatkozó 61/1991. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. A taxizási rendszerben és a bérleti rendszerben történő szállításra vonatkozó 38/2003. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A 352/2006. sz. törvény, a kihágások jogi rendszerére vonatkozó 2-es kormányrendelet módosítására, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. Az 1990. évi 12-es számú törvény, amely lakosságnak a törvénytelen tevékenységekkel szembeni védelmére vonatkozik, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

11. A városi övezetek zöldövezetének szabályozására és kezelésére vonatkozó 2007. évi 24-es számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

12. A fegyverekre és lőszerekre vonatkozó 295/2004. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

13. A fegyverekre és lőszerekre vonatkozó 17/1996. sz. törvény (III. Fejezet, fegyverhasználat), az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

14. A Helyi Rendőrség 155/2010. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

15. A 20/2008. sz. helyi tanácsi határozat, amely a gazdálkodásra, a tisztaság megőrzésére, a higiéniai előírások tiszteletben tartására és Marosvásárhely Megyei Jogú Város szépítésére vonatkozó egyes intézkedések foganatosítását tartalmazza;

16. A 197/2007. sz. helyi tanácsi határozat, módosítva, amely a zöldövezetek fejlesztésének és karbantartására vonatkozó intézkedéseket tartalmazza;

17. A 131/2007. sz. helyi tanácsi határozat, amely a városközpont járdáin a kétkerekű közlekedés betiltására, valamint kerülőutakat jelölő táblák kihelyezésére vonatkozik;

18. A helyi rendőrség szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 1332/2010-es kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_42319072412011.pdf)4. Rezultat concurs[ ]204 Kb
Download this file (SKMBT_42319072412010.pdf)3. Rezultat interviu[ ]235 Kb
Download this file (SKMBT_42319072410260.pdf)2. Rezultat proba scrisă[ ]240 Kb
Download this file (SKMBT_42319071613160.pdf)1. Dosare admise[ ]258 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com