Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez megüresedett végrehajtó köztisztség, I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére a Szociális osztály keretében működő Fogyatékkal élő személyeket ellátó részlegre.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 24-én 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.

A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Szociális osztály keretében működő Fogyatékkal élő személyeket ellátó részlegen megüresedett I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, a 157/2004. sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;

5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, a 663/2001-es Hivatalos Közlönyben közölve;

6. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

7. A gyermekek jogainak védelmére és támogatására vonatkozó 272/2004***-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
8. A fogyatékos személyek jogainak védelmére és támogatására vonatkozó 448/2006. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. Az idős személyek szociális ellátására vonatkozó 17/2000-es törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A szociális gondozó státusára vonatkozó 466/2004 sz. törvény;

11. A jogi személyiséggel rendelkező, szociális ellátási egységeket létrehozó román egyesületek/alapítványok támogatására vonatkozó 34/1998-as sz. törvény, valamint a 34/1998-as sz. törvény előírásait gyakorlatba ültető metodológia, az 1153/2001-es sz. kormányhatározattal jóváhagyva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Szociális osztály keretében működő Fogyatékkal élő személyeket ellátó részlegen megüresedett I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Állás megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában
I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a szociális gondozás terén - legkevesebb 9 év

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Fogyatékkal élő személyeket ellátó részlegen az I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő feladatköre:

• Biztosítja az adatbázis összeállítását 448/2006-os törvény alapján, valamint a számítógépes szövegszerkesztést, továbbá a kibocsátott szolgálati iratok többszörösítését és elküldését.
• Biztosítja a beérkező és a kimenő levelek nyilvántartását és elosztását, valamint a szolgálati iratok archiválását, illetve megőrzését, az érvényben lévő törvényes szabályok alapján.
• Nyilvántartja  - a Maros Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság adatai alapján – azon hátrányos helyzetű személyeket, valamint az őket segítőket (személyi asszisztensek), akik jogosultak a városi közszállítás igénybevételére.
• Nyilvántartja  -– a Bérezési és Humánerőforrás Osztály személyzeti iratcsomói, valamint Maros Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság adatai alapján – a személyi asszisztensek adatait, napi aktualizáltsággal, követvén úgy a jövedelmi jogosultságra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását (beleértve a bérlista leadását a Könyvelőségi Osztályra), valamint más járulékos jogokat, illetve a szerződés feltételeinek tiszteletben tartását, további megoldási módokat javasolva, amennyiben erre szükség van.
• Referátumot, bérszámfejtést (bérlistát), jegyzéket, központosított nyilvántartást, postai átutalásokat állít össze a súlyosan hátrányos helyzetű személyek segítőinek számára az illeték folyósítása kapcsán.
• Követi a Könyvelőségi – Költségvetési Osztály által biztosított pénzügyi forrásokat a segítő személynek kiutalt illeték kapcsán, valamint a személyes asszisztensek jövedelmeinek (és további járulékok) kifizetését, valamint a fokozott és súlyos hátrányban levők ingyenes városi szállítása során aktuális költségek fedezését. 
• Begyűjti és szolgáltatja az adatokat a szükséges költségvetési kreditek megindoklására a személyzeti költségek kapcsán, a hátrányos helyzetűek személyes asszisztenseinek javadalma kifizetésére, valamint tájékoztatók, jelentések és más jellegű anyagok összeállítása céljából.
• Követi - a Bérelszámolási és Humánerőforrás Osztállyal együtt – a határidők betartatását a hátrányos helyzetűek Orvosi Szakbizottsága által támasztott követelményeket illetően, a személyes asszisztenshez, illetve a városi közszállítás ingyenes igénybevételéhez való jog kapcsán, javaslatot téve, esetenként, a szociális ankét újrafelvételére.
• Megszervezi és szerepet vállal az évente sorra kerülő tanfolyamra, amelyet a hátrányos helyzetűek személyes asszisztensei számára tartanak.
• Felülvigyázza és elemzi a személyes asszisztensek negyedévi jelentéseit, jelentést készít javaslatokról, amelyet felettesének továbbít.
• Időszakos ellenőrzéseket végez az olyan hátrányos helyzetű személyek lakhelyén, akik személyes asszisztenssel rendelkeznek annak megállapítása érdekében, hogy milyen mértékben teljesülnek az egyéni munkaszerződésben előírt feltételek, valamint a személyes asszisztensek feladatkörei. E célból jegyzőkönyvet készít, és rendellenességek esetén megoldásokat javasol, hogy intézkedjenek a törvény érvényesítése érdekében.
• Szociális felméréseket végez mindenki személyes szükségletének megfelelően, és elvégzi a kommunikációt az igénylők irányába a törvényes határidőn belül.

A megszerkesztett felmérés magába foglalja az igénylő társadalmi, egészségügyi és gazdasági helyzetének értékelését; javaslatokat tesznek majd a hátrányos helyzetű személyek felvételéről/illetékének folyósításáról/a hátrányos személy jogairól, a menedékházba/kórházba való beutalásról vagy más, kézzelfogható megoldásról a törvények keretein belül. A felmérést (ankét) mindkét személy aláírja, és a felettes személy hagyja jóvá.

• Együttműködik az NGO-kal és egyházakkal, a velük megkötött együttműködési egyezményeknek megfelelően.
• Tanácsadási szolgáltatást nyújt azon személyeknek, akik az ő osztályához fordulnak.
• Hetente állít össze jelentést a tevékenységre nézve, napi felosztással, amelyet közvetlen főnökének továbbít minden hét végén. Főnökének módszereket javasol a tevékenység hatékonysága érdekében.
• Kidolgozza, felülvizsgálja és tiszteletben tartja az osztály specifikus tevékenységének műveleti eljárásait
• Kidolgozza, felülvizsgálja és tiszteletben tartja az osztály tevékenységét érő kockázatok enyhítésére irányuló intézkedéseket
• Teljesít minden más kötelezettséget, ami a törvényekből, kormányhatározatokból és a Helyi Tanács Határozatainak más normatíváiból, valamint a Polgármesteri Utasításokból hárul rá, valamint a közvetlen felettese irányából.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com