Mărime text:

 

 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére a Kommunikációs, Nemzetközi Finanszírozású Projektek és Humánerőforrás Igazgatóság Bérezési és humánerőforrás-osztályán.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 12-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékállomása, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás igazgatóság keretében működő Bérezési és humánerőforrás-osztályon egy végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése  Szakirányú tanulmányok Régiség a szakmában Specifikus követelmények
- 1 végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok, licencdiplomával a jogtudományok terén -legkevesebb 9 év - humánerőforrás-tanfolyam
- bérezés a közintézményekben – tanfolyam

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság keretében működő Bérezési és humánerőforrás-osztályon egy végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, a 157/2004. sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;
5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. A 176/2010-es számú, a köztisztviselői állások és méltóságok integritására vonatkozó törvény, a 144/207-es, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó törvény, valamint más normatívák módosítása és kiegészítése céljából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. A 2003. évi 53***-as sz. törvény – Munkatörvénykönyv, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
8. A 286/2011-es határozat arra vonatkozóan, hogy jóváhagyják a megüresedett vagy időlegesen megüresedett állások elfoglalására vonatkozó általános elvek Keretszabályzatát, a szerződéses funkcióknak, valamint az előléptetési  kritériumoknak megfelelően- fokozatok és lépcsők révén – a rögtön utána következő felsőbb fokozatba a költségvetési szektorban, közpénzből fizetett szerződéses személyzetet illetően, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal;
9. A 611/2008-as, utólag módosított és kiegészített határozat a köztisztviselők előmenetelét és fejlődését meghatározó normák jóváhagyására vonatkozóan, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal;
10. A közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017 sz. kerettörvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
11. Az alkalmazottak könyvvitelére vonatkozó 905/2017-es határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
12. Az újraközölt 250/1992***-es, a közigazgatás, a különleges specifikusságú ÖV-k és költségvetési egységek alkalmazottainak betegszabadságára, illetve más jellegű szabadságára vonatkozó határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsos feladatköre:
1. Teljesíti a 611/2008-as RKH által kijelölt funkciókat a köztisztviselői pálya megszervezésére és fejlesztésére vonatkozó normák elfogadására vonatkozóan.
2. Felel a köztisztviselők szakmai iratcsomóinak összeállításáért, aktualizálásáért, módosításáért, megőrzéséért és nyilvántartásáért, valamint a szerződéses alapon alkalmazottak személyi iratcsomóiért, a törvényes előírásoknak megfelelően.
3. Követi és nyilvántartja a betegszabadságot, pihenőszabadságot, a különleges események okán kiadott szabadságot, a fizetés nélküli szabadságot, a gyereknevelési szabadságot, a túlórák utáni szabadidőt, és felel mindezek nyilvántartásáért, valamint az erre kidolgozott rendszer-procedúra elvégzéséért.
4. Összeállítja az alkalmazási iratcsomókat a versenyvizsgán nyertesnek nyilvánított személyek részére a megüresedett munkahelyek kapcsán, valamint felel az összegyűjtött adatok pontosságért, úgy a köztisztviselők, mint a szerződéses személyek esetén.
5. Feljebbvalójának jelzi a javadalmazási applikáció programjában előforduló esetleges működési zavarokat vagy a jelenlegi legiszlációhoz viszonyított eltéréseket.
6. Felel Marosvásárhely Polgármesteri Utasításainak megszerkesztéséért az intézmény alkalmazottainak szolgálati/munkakapcsolatára vonatkozóan, amelyeket közli a szóban forgó személyekkel/részlegekkel.
7. Felel az aktuálizált legiszláció alkalmazásáért az általa folytatott specifikus tevékenységnek megfelelően, valamint a humánerőforrások területét és a közpénzekből fizetett személyzet javadalmazását illető legiszláció ismeretének elmélyítéséért.
8. Összeállítja a műveleti eljárásokat az általa végzett tevékenységek kapcsán, és felel feladatai teljesítéséért.
9. Felel osztálya specifikus műveleti eljárásai betartásáért és aktualizálásáért.
10. Specifikus feladatokat lát el kockázatkezelés terén, a rendszer eljárásainak megfelelően, tevékenysége során.
11. Számítógépen megszerkeszti a szakosztály tevékenységének jó működéséhez szükséges dokumentációt, valamint felel a kiegészített adatok pontosságáért és törvényességéért.
12. Követi a munkahelyi program tiszteletben tartását, a jelenléti naplók ellenőrzésén keresztül, igazolva, ha a pihenőszabadságokra, betegszabadságokra, kezelésekre, fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó jegyzetek megfelelnek a valóságnak.
13. Biztosítja a munkahelyi igazolványok és a polgármester felhatalmazottjainak adott igazolványok kibocsátását és láttamozását.
14. Biztosítja a dokumentációk és levelezések átvételét, bejegyzését, megoldását, megőrzését és postázását.
15. Felel és végrehajtja a helyi városi tanács határozatainak előírásait, azon szakosztály tevékenységi területén, amelyben tevékenységeit folytatja.
16. Más, törvény által előírt feladatokat is teljesít, a minisztériumok és más központi közigazgatási szervek által kibocsátott iratok alapján, a Helyi Városi Tanács, a polgármester, a szakosztály igazgatójának vagy feletteseinek megbízásából.
17. Tudomásul veszi és alkalmazza a belső ellenőrzési rendszer gyakorlatba ültetési módszereit, az igazgatóság és szakosztály szintjén.
18. Felel a munkahelyi feladatok határidőn belüli teljesítéséért.
19. Felel a tevékenységéből származó dokumentumok ügykezeléséért, az intézmény levéltári jegyzékének megfelelően.
20. Felel azon adatok bizalmasságáról, amelyekkel dolgozik.
21.  Archiválja azon iratokat, amelyekkel dolgozik.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_42318071213381.pdf)4. Rezultat concurs[ ]215 Kb
Download this file (SKMBT_42318071213380.pdf)3. Rezultat interviu[ ]243 Kb
Download this file (SKMBT_42318071209390.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]268 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com