Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére a Kommunikációs, Nemzetközi Finanszírozású Projektek és Humánerőforrás Igazgatóság Bérezési és humánerőforrás-osztályán.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 12-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékállomása, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás igazgatóság keretében működő Bérezési és humánerőforrás-osztályon egy végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése  Szakirányú tanulmányok Régiség a szakmában Specifikus követelmények
- 1 végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok, licencdiplomával a jogtudományok terén -legkevesebb 9 év - humánerőforrás-tanfolyam
- bérezés a közintézményekben – tanfolyam

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság keretében működő Bérezési és humánerőforrás-osztályon egy végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, a 157/2004. sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;
5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. A 176/2010-es számú, a köztisztviselői állások és méltóságok integritására vonatkozó törvény, a 144/207-es, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó törvény, valamint más normatívák módosítása és kiegészítése céljából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. A 2003. évi 53***-as sz. törvény – Munkatörvénykönyv, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
8. A 286/2011-es határozat arra vonatkozóan, hogy jóváhagyják a megüresedett vagy időlegesen megüresedett állások elfoglalására vonatkozó általános elvek Keretszabályzatát, a szerződéses funkcióknak, valamint az előléptetési  kritériumoknak megfelelően- fokozatok és lépcsők révén – a rögtön utána következő felsőbb fokozatba a költségvetési szektorban, közpénzből fizetett szerződéses személyzetet illetően, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal;
9. A 611/2008-as, utólag módosított és kiegészített határozat a köztisztviselők előmenetelét és fejlődését meghatározó normák jóváhagyására vonatkozóan, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal;
10. A közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017 sz. kerettörvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
11. Az alkalmazottak könyvvitelére vonatkozó 905/2017-es határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
12. Az újraközölt 250/1992***-es, a közigazgatás, a különleges specifikusságú ÖV-k és költségvetési egységek alkalmazottainak betegszabadságára, illetve más jellegű szabadságára vonatkozó határozat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Végrehajtó köztisztség, I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsos feladatköre:
1. Teljesíti a 611/2008-as RKH által kijelölt funkciókat a köztisztviselői pálya megszervezésére és fejlesztésére vonatkozó normák elfogadására vonatkozóan.
2. Felel a köztisztviselők szakmai iratcsomóinak összeállításáért, aktualizálásáért, módosításáért, megőrzéséért és nyilvántartásáért, valamint a szerződéses alapon alkalmazottak személyi iratcsomóiért, a törvényes előírásoknak megfelelően.
3. Követi és nyilvántartja a betegszabadságot, pihenőszabadságot, a különleges események okán kiadott szabadságot, a fizetés nélküli szabadságot, a gyereknevelési szabadságot, a túlórák utáni szabadidőt, és felel mindezek nyilvántartásáért, valamint az erre kidolgozott rendszer-procedúra elvégzéséért.
4. Összeállítja az alkalmazási iratcsomókat a versenyvizsgán nyertesnek nyilvánított személyek részére a megüresedett munkahelyek kapcsán, valamint felel az összegyűjtött adatok pontosságért, úgy a köztisztviselők, mint a szerződéses személyek esetén.
5. Feljebbvalójának jelzi a javadalmazási applikáció programjában előforduló esetleges működési zavarokat vagy a jelenlegi legiszlációhoz viszonyított eltéréseket.
6. Felel Marosvásárhely Polgármesteri Utasításainak megszerkesztéséért az intézmény alkalmazottainak szolgálati/munkakapcsolatára vonatkozóan, amelyeket közli a szóban forgó személyekkel/részlegekkel.
7. Felel az aktuálizált legiszláció alkalmazásáért az általa folytatott specifikus tevékenységnek megfelelően, valamint a humánerőforrások területét és a közpénzekből fizetett személyzet javadalmazását illető legiszláció ismeretének elmélyítéséért.
8. Összeállítja a műveleti eljárásokat az általa végzett tevékenységek kapcsán, és felel feladatai teljesítéséért.
9. Felel osztálya specifikus műveleti eljárásai betartásáért és aktualizálásáért.
10. Specifikus feladatokat lát el kockázatkezelés terén, a rendszer eljárásainak megfelelően, tevékenysége során.
11. Számítógépen megszerkeszti a szakosztály tevékenységének jó működéséhez szükséges dokumentációt, valamint felel a kiegészített adatok pontosságáért és törvényességéért.
12. Követi a munkahelyi program tiszteletben tartását, a jelenléti naplók ellenőrzésén keresztül, igazolva, ha a pihenőszabadságokra, betegszabadságokra, kezelésekre, fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó jegyzetek megfelelnek a valóságnak.
13. Biztosítja a munkahelyi igazolványok és a polgármester felhatalmazottjainak adott igazolványok kibocsátását és láttamozását.
14. Biztosítja a dokumentációk és levelezések átvételét, bejegyzését, megoldását, megőrzését és postázását.
15. Felel és végrehajtja a helyi városi tanács határozatainak előírásait, azon szakosztály tevékenységi területén, amelyben tevékenységeit folytatja.
16. Más, törvény által előírt feladatokat is teljesít, a minisztériumok és más központi közigazgatási szervek által kibocsátott iratok alapján, a Helyi Városi Tanács, a polgármester, a szakosztály igazgatójának vagy feletteseinek megbízásából.
17. Tudomásul veszi és alkalmazza a belső ellenőrzési rendszer gyakorlatba ültetési módszereit, az igazgatóság és szakosztály szintjén.
18. Felel a munkahelyi feladatok határidőn belüli teljesítéséért.
19. Felel a tevékenységéből származó dokumentumok ügykezeléséért, az intézmény levéltári jegyzékének megfelelően.
20. Felel azon adatok bizalmasságáról, amelyekkel dolgozik.
21.  Archiválja azon iratokat, amelyekkel dolgozik.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com