Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát szervez általános orvosi asszisztensi állás betöltésére az Iskolaigazgatóság keretében működő Iskolai rendelőket koordináló részlegre.

Sajátos feltételek:

– posztliceális egészségügyi végzettség
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87-es irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

- beiratkozási kérelem a hatóság vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
- a személyazonossági igazolvány fénymásolata  vagy esetenként bármilyen más, az azonosságot igazoló törvényes okirat;
- azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják, valamint azon dokumentumok másolata, amelyek igazolják a hatóság vagy közintézmény által támasztott követelmények teljesítését;
- a munkakönyv fénymásolata, vagy, esetenként más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá, másolatban;
- erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy az illető nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné őt azzal a funkcióval, amelyre pályázik;
- a családorvos vagy az erre illetékes egészségügyi egységek által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
- curriculum vitae
- szabadfoglalkozási engedély másolata
- malpraxis biztosítási kötvény másolata
- szakmagyakorlási engedély évi véleményezése (OAMMR által)

Az előírt okiratokat eredetiben is be kell mutatni a másolatok  konformitásának ellenőrzése érdekében.

A vizsgán való részvétel általános feltételei:

1. román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamaitól, vagy az Európai Gazdasági Térség államaitól származó állampolgárság és romániai lakhely;
2. a román nyelv ismerete (ír és beszél)
3. idősebb a törvény által szabályozott minimális életkornál
4. tudatos cselekvőképesség
5. az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá
6. megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
7. a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, s két részből áll:

- írásbeli
- szóbeli vizsga.

A versenyvizsga menete:

- 2018. június 25. - 12 óra – a dossziék benyújtásának a határideje
- 2018. június 27. – 12 óra – a dossziék kiválasztása
- 2018. június 28. – 12 óra – a dossziék kiválasztásának megóvása
- 2018. június 29. – 12 óra – az óvások megoldása
- 2018. június 29. – 12 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. július 2. – 10 óra – írásbeli vizsga
- 2018. július 3. -   10 óra – a gyakorlati vizsga eredménye
- 2018. július 4. –  10 óra – a gyakorlati vizsga eredményének megóvása
- 2018. július 5. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. július 5. -   10  óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése

- 2018. július 6. – 10 óra – interjú
- 2018. július 9. – 10 óra – az interjú eredménye
- 2018. július 10. – 10 óra – az interjú megóvása
- 2018. július 11. – 10 óra – az óvások megoldása
- 2018. július 11. -  10 óra – az óvások utáni eredmények  kihirdetése
- 2018. július 11. – 10 óra – végleges eredmény

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a vizsgabizottság titkárságán, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Az Iskolaigazgatóság keretében működő Iskolai rendelőket koordináló részlegen megüresedett általános orvosi asszisztensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, 2003. évi 767-es számú Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény, a 2007. évi 123-as számú Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. A 477/ 2004. sz. törvény, a 2004. évi Hivatalos Közlönyben közölve – A közintézmények és –hatóságok szerződéses személyzetének magatartási törvénykönyve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001. sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. Az óvodások, tanulók és egyetemisták egészségügyi ellátására vonatkozó 2001. évi 653-as számú Közegészségügyi Minisztériumi Rendelet;

6. Az állami és magán tanügyi egységekben az óvodások és iskolások egészségügyi állapotát felmérő módszertant jóváhagyó 5298/2011 sz. rendelet, a 2012. évi 25-ös sz. Hivatalos Közlönyben közölve;

7. Nursing – Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenţii medicali - LucreţiaTitircă, Viaţa medicală Românească kiadó

8. Ghid de nursing – Lucreţia Titircă, Viaţa Medicală Românească kiadó;

9. Orvosi-sebészeti sürgősségek (szintézisek) - Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

10. Az egészségügyi tevékenységekből származó hulladékok kezelésére vonatkozó műszaki normákat jóváhagyó 1226/2012. sz. Közegészségügyi Minisztériumi Rendelet;

11. A gyerekek és fiatalok védelmére, oktatására és nevelésére alkalmas intézmények 1995. október 18-i higiéniai normái, az 1996. 03. 22-i 59 B Hivatalos Közlöny I. részében közölve;

12. Az óvodásoknak és iskolásoknak nem ajánlott élelmiszerek jegyzékét jóváhagyó 2008. évi 1563. sz. Közegészségügyi Minisztériumi Rendelet;

13. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Orvosi kiadó;

14. Az egészségügyi egységekben az orvosi asszisztenciával kapcsolatos fertőzéseket felügyelő, megelőző és korlátozó normák jóváhagyására vonatkozó 1101/2016-os sz. rendelet;

15. A köz- és magán egészségügyi intézmények takarítási, fertőtlenítési és sterilizálási normáinak jóváhagyására vonatkozó 961/2016-os sz. rendelet.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com