Marosvásárhely polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a Helyi adókat és illetéket kezelő igazgatóság pénzügyi felügyeleti irodájában a következő végrehajtó köztisztségek betöltésére:

– I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő

– I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő

I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 3-án 10 órától – írásbeli vizsga.

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.

A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265- 268-330-as telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Helyi adókat és illetéket kezelő igazgatóság pénzügyi felügyeleti irodájában végrehajtó köztisztségek betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése Szakirányú tanulmányok Szakmai régiség
– I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági tanulmányok - legkevesebb 9 év
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági tanulmányok - legkevesebb 5 év
– I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licencdiplomával vagy azzal egyenértékű felsőfokú gazdasági tanulmányok - legkevesebb 1 év

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi adókat és illetéket kezelő igazgatóság pénzügyi felügyeleti irodájában végrehajtó köztisztségek betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölve;

3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, a 157/2004-es Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;

5. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001. sz. törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

6. A 2015. évi 227-es sz. adóügyi törvénykönyv, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, IX. cím – Helyi adók és illetékek;

7. A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

8. Az adócsalás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 2005. évi 241-es sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

9. A 82/1991. sz. könyvelődési törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

10. A korrupciós cselekedetek megelőzésére, felderítésére és büntetésére vonatkozó 2000. évi 78. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

11. A 227/2015-ös törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

12. A 270/2017-es sz. megelőzési törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

13. Az egységes ellenőrzési regiszterre vonatkozó 252/2003-as sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

14. A fizetésképtelenség megelőzési eljárásaira vonatkozó 85/2014-es sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

15. A petíciók megoldási tevékenységét szabályozó 27/2002-es sz. kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

16. A bírságok jogi rendszerére vonatkozó 2/2001-es sz. kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

17. A helyi adók és illetékek meghatározására, megállapítására, ellenőrzésére, begyűjtésére és nyomon követésére vonatkozó típusnyomtatványokat jóváhagyó 1528/2006-os sz. rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

18. A helyi pénzügyi szervek által folytatott, a helyi adók és illetékek begyűjtési tevékenységéhez szükséges típusnyomtatványokat jóváhagyó 75/767/2009-es rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

19. A helyi pénzügyi szervek által folytatott, a helyi adók és illetékek meghatározási tevékenységéhez szükséges típusnyomtatványokat jóváhagyó 2068/2015-ös sz. rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

20. A helyi adók és illetékek, valamint egyéb helyi költségvetési jövedelmek begyűjtési tevékenységéhez szükséges típusnyomtatványokat jóváhagyó 144/2016-os sz. rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

21. A helyi pénzügyi szervek által folytatott, a helyi adók és illetékek meghatározási tevékenységéhez szükséges típusnyomtatványokat jóváhagyó 2594/2016-os rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság keretében működő pénzügyi felügyeleti irodában a felügyelői köztisztségek feladatköre:

1. Adóügyi inspekciókat végez az adóügyi nyilatkozatok törvényességének és megfelelésének ellenőrzése céljából, a korrektség és a kötelezettségek adófizető jogi személyek általi pontos betartása céljából, az adóügyi és könyvviteli legiszláció előírásainak tiszteletben tartása céljából, az adókivetési alapok esetenkénti ellenőrzése és megállapítása céljából, a fizetési kötelezettségek különbözeteinek megállapítása, illetve az ezeknek megfelelő járulékok megállapítása céljából, a hatáskörébe tartozó adófizetőket illetően, ami az adók és illetékek, hozzájárulások vagy más tartozások területét illeti, amelyek bevételt jelentenek a helyi költségvetés számára;

2. Ellenőrzi az adóügyi nyilatkozatok törvényességét és megfelelőségét, az adóügyi kötelezettségek betartásának korrektségét és pontosságát, egyes új releváns elemek felfedezése céljából, az adóügyi legiszláció alkalmazása és az operatív nyilvántartásban észlelt különbségek felvezetése céljából;

3. Elemzi és felméri az adóügyi információkat, az adóügyi tényállás megállapítása céljából, illetve összeveti az adóügyi nyilatkozatokat a saját, illetve más forrásokból származó információkkal;

4. A törvénynek megfelelően bírságolja a megállapított tetteket, s intézkedéseket rendel el a pénzügyi törvényeket megszegő kihágások megelőzésére és leküzdésére;

5. Megállapítja a kihágásnak minősülő tetteket, s kirója a törvényes hatáskörének megfelelő bírságot;

6. Ellenőrzi a pénzügyi/könyvviteli kötelezettségeknek az adófizető általi tiszteletben tartását és megvalósítását, amelyek a pénzügyi felügyeleti tevékenység tárgyát képezik;

7. Elemzi az adófizető fiskális dossziéjában levő iratokat;

8. Ellenőrzi a pénzügyi/informatív nyilatkozatokban és az adófizető könyvvitelében szereplő adatok közötti megegyezést;

9. Helyesen meghatározza az adókivetési alapot, a bejelentett és/vagy megállapított pénzügyi kintlévőségekkel szembeni, pluszban vagy mínuszban tartozott különbségeket, esetenként; 

10. Meghatározza a fiskális fizetési kötelezettség-különbségeket, valamint azok járulékos fizetési kötelezettségeit;

11. Megbeszéli a megállapítottakat és írásos magyarázatokat kér az adófizetőktől/azok felhatalmazottjaitól, esetenként;

12. Információkat kér a harmadik felektől, kompetenciáinak megfelelően, a törvény feltételei között elrendeli a biztosító intézkedések foganatosítását, a törvényes előírásoknak megfelelően zárolja a javakat;

13. Tájékoztatja a bűnügyi szerveket a pénzügyi ellenőrzés során megállapítottakról, amelyek bűncselekmény alkotóelemét képezhetik, a jogi osztály/részleg véleményezésével;

14. Bizonyos időszakokat ellenőriz, amelyek abból az okból adódnak, hogy az ellenőrzés időpontjában még nem léteztek, s így a pénzügyi felügyelők által nem voltak ismertek azok a kiegészítő adatok, amelyek az ellenőrzések eredményét befolyásolhatják;

15. A pénzügyi ellenőrzés során tájékoztatja az adófizetőket a pénzügyi ellenőrzés eredményezte ténymegállapításokról;

16. Bejegyzik az adóügyi ellenőrzés eredményeit egy írásbeli jelentésbe, amely alapul szolgál majd az adóhatározat kibocsátásához / az adóalap módosításának elmaradásához;

17. Jegyzőkönyveket, szabálysértés elkövetését megállapító jegyzőkönyveket állítanak össze, vagy más, a törvény által előírt dokumentumokat, az ellenőrző tevékenység kapcsán;

18. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és helyszíni vizsgálatokat végeznek saját kezdeményezésre vagy az adóügyi törvény megszegésének elkövetéséről szóló észrevételek esetén;

19. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket és helyszíni vizsgálatokat végeznek más adóügyi szerveknek, indokolt esetekben;

20. Alkalmazzák az adóügyi ellenőrzés módszertanának, tematikájának és eljárásainak, valamint az adó- és pénzügyi legiszláció előírásait;

21. Együttműködnek a többi, saját apparátusán belüli szolgálatával/irodájával/ részlegével, valamint az intézmény keretében működő struktúrákkal;

22. Az adóügyi ellenőrzési tevékenység folyamán használják azon adatbázis információit, amelyhez hozzáférhetőségük van;

23. Biztosítják a megosztott petíciókra való megfelelő válaszadást és ezek megoldását határidőre;

24. Az adóügyi ellenőrzés vezetője számára jelentéseket és tájékoztatókat állítanak össze az adóügyi ellenőrző tevékenység megvalósítási módjáról adófizető jogi személyek részére, hatáskörüknek megfelelően.

25. Biztosítják az adóügyi ellenőrök személyzetének szakmai felkészítését;

26. Biztosítják és megőrzik az információk, adatok és dokumentumok bizalmas jellegét a folytatott tevékenységre vonatkozóan;

27. Használják és javasolják az adóügyi tevékenység specifikus információs applikációk aktualizálását és javítását;

28. Teljesítenek minden, a munkaköri leírásban előírt, vagy az adóügyi ellenőrzés vezetője által kirótt feladatot, az adóügyi ellenőrzés területén;

29. Tiszteletben tartják a Polgármester Szakapparátusának Szervezési és Működési Szabályzatát, a belső szabályzatot, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com