MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát hirdet a Gazdasági Igazgatóság közbeszerzési osztályára két I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. május 15-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2017. évi 761-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének (1) bekezdése ír elő.

A meghatározott könyvészetet, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és www.tirgumures.ro honlapján teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as telefonszám, 110-es mellékállomás, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Gazdasági Igazgatóság közbeszerzési osztályán két I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga KÖNYVÉSZETE:

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004 sz. törvény, a 157/2001-es sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;
5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. A 98/2016-os törvénybe foglalt közbeszerzési szerződések/keretegyezmény odaítélésére vonatkozó előírások alkalmazási normáit jóváhagyó 395/2016-os sürgősségi kormányrendelet;
8. A közbeszerzési szerződések, a szektoriális szerződések, valamint a munkálatok koncesszionálási és a szolgáltatások koncesszionálási szerződések odaítélésének megoldására és megóvási módozataira vonatkozó 101/2016-os sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
9. www.anap.gov.ro.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Gazdasági Igazgatóság közbeszerzési osztályán két I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei: 

Állás megnevezése Szaktanulmányok Régiség a szakmában
- két I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok licenc- vagy azzal megegyező oklevéllel a jog-, gazdaság-, mérnöki, közigazgatási, matematika-, informatikatudományok terén - legkevesebb 9 év

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Gazdasági Igazgatóság keretében működő közbeszerzési osztályon az I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő feladatköre:

• Lefolytatja a szükséges eljárásokat a SEAP-ban szerződő hatóságok bejegyzése/a bejegyzés felújítása/ visszaszerzése, vagy a digitális igazolvány visszaszerzése érdekében (ha erre szükség van);
• Irányítja a szakirodák által továbbított odaítélési okiratok, valamint a háttéranyagok elkészítését;
• Teljesíti a reklámokkal, hirdetésekkel kapcsolatos kötelezettségeit, ahogyan azt a 2016/98-as számú törvény előírja;
• Alkalmazza és véglegesíti a ráosztott közbeszerzési eljárásokat, a törvényes előírásokkal összhangban, amelynek érdekében:

1. kinevezik az odaítélési eljárás alkalmazásáért, valamint a feddhetetlenségi nyilatkozatok összeállításáért és kiegészítéséért felelős személynek, aki a bizottság elnöke is, szavazati jog nélkül;
2. biztosítja a kijelölést, együttműködve az ajánlatokat elemző és értékelő szakbizottságokkal vagy a tárgyaló bizottsággal;
3. összeállítja a szerződéskötés stratégiáját, a beszerzés adatlapját, a beszerzési procedúrákra vonatkozó szerződési projektet, együttműködve a Polgármesteri Hivatal keretében működő szakrészlegekkel;
4. biztosítja az ajánlatokat elemző és értékelő szakbizottságok vagy a tárgyaló bizottság összehívását;
5. elindítja és lefolytatja az eljárásokat a SEAP-ban, tiszteletben tartva a közbeszerzési törvény előírásait;
6. biztosítja azt a tényt, hogy az elemző és értékelő szakbizottságok tagjai teljesítik a 395/2016-os K.H. 127. cikkelye (1) bekezdésének előírásait azon módszertani normák jóváhagyására nézve, amelyek a 98/2016-os közbeszerzési törvény által megszabott közbeszerzési szerződés odaítélésére/ keretegyezményre vonatkoznak.
7. összeállítja a közbeszerzési szerződést;

• megvalósítja a közvetlen beszerzéseket, esetenként;
• elkészíti és megőrzi a közbeszerzési dossziét;
• biztosítja a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzési szerződéseinek továbbítását a szakrészlegekhez, azok gyakorlat ültetésének nyomon követése céljával;
• megteszi a versenytárgyalási garanciák visszaszolgáltatásához szükséges intézkedéseket;
•  a munkálatok kivitelezésének nyomon követésében, a szolgáltatások nyújtásában vagy a javak szolgáltatási szerződéseinek lebonyolításában hatáskörrel rendelkező szakszemélyzet kérésére biztosítja a határidők meghosszabbítására vonatkozó kiegészítő iratok elkészítését, illetve a bírságolási kitételek alkalmazását;
• biztosítja a szellemi tulajdon és/vagy a résztvevők kereskedelmi titkainak védelmét, valamint az intézmény érdekeinek és a bizalmas jellegének védelmét, a törvényes keretek megszabta és/vagy a meglévő belső határokon belül, a versenytárgyalások megszervezésekor és azok lebonyolítása során;
• nézőpontokat dolgoz ki és továbbítja az iratokat az Óvásokat Megoldó Országos Tanácshoz, a megfogalmazott óvások megoldása érdekében;
• megteszi a szükséges lépéseket, hogy a Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási igazgatóság ellenőrizze a javak, szolgáltatások vagy munkálatok beszerzési szerződéseiben szereplő szerződésbeli záradékok törvényességét, valamint a jogi láttamozás alkalmazása érdekében;
• biztosítja valamennyi információ továbbítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szakrészlegek megvalósítsák a bíróságon való képviselet formaságait a szakosztály tevékenységével kapcsolatosan;
• biztosítja a nézőpontok, negyedévi és évi helyzetek és jelentések összeállítását és továbbítását, amelyeket a speciális jogi normák kötelezőknek jelölnek meg, illetve amelyeket az ellenőrző, auditáló vagy statisztikai szervek igényelnek;
• biztosítja a kiutalt dokumentumok elkészítését, forgalmát és archiválását, az adatok és a dokumentumok bizalmas jellegének tiszteletben tartásával;
• biztosítja a levelezés letöltését mind az elektronikai rendszerben, mind az iktató szintjén;
• alkalmazza az osztály szintjén a belső ellenőrzési/menedzsmenti rendszer gyakorlatba ültetésére vonatkozó valamennyi intézkedést;
• eleget tesz a rizikómenedzsmentre vonatkozó feladatköröknek;
• teljesíti a törvények vagy más jogszabályok által, a helyi tanácsi határozatokkal, polgármesteri, alpolgármesteri rendelettel megszabott, illetve a feletteseitől kapott feladatokat.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com