A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát szervez egy végrehajtó köztisztség, III. osztályú, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére a Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság keretében működő logisztikai osztályon

A versenyvizsgára – írásbeli vizsga – 2017. január 18-án 10 órakor kerül sór a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén.
A versenyvizsgára való beiratkozáshoz szükséges dossziét jelen hirdetésnek a Románia Hivatalos Közlönye III. fejezetében való közzétételétől számítva 20 napon belül kell benyújtani a polgármesteri hivatal 87-es számú irodájába. A dosszié a 611/2008-as kormányhatározat 49. cikkelye (1) bekezdésében és a 192/2013-as rendelet 2. cikkelyében foglalt iratokat kell tartalmazza.
A részvételi feltételeket, a pályázati dossziéba szükséges iratok listáját, valamint a könyvészetet kifüggesztik a polgármesteri hivatal székházában, s tanulmányozhatók a www.tirgumures.ro honlapon is.
Bővebb felvilágosításért tárcsázza a 0265-268-330-as telefonszámot, 110-es mellékállomást, naponta 8-14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság keretében működő logisztikai osztályon egy végrehajtó köztisztség, III. osztályú, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 7/2004. sz. törvény, a 157/2004. sz. Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal;
5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
6. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére, valamint a költségvetési és törvényes kötelezettségek megszervezésére, nyilvántartására és jelentésére vonatkozó alkalmazási normákat jóváhagyó 1792/2002. sz. rendelet, az utólagos módosításokkal;
7. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. törvény, a 618/2006. sz. Hivatalos Közlönyben közölve;
8. A 15/1994. sz. törvény, az utólagos módosításokkal;
9. A 82/1991. sz. könyvelőségi törvény, az utólagos módosításokkal;
10. A köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. törvény, az utólagos módosításokkal;
11. A munkabiztonságra és –egészségre vonatkozó 319/2006. sz. törvény, az utólagos módosításokkal.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság keretében működő logisztikai osztályon egy végrehajtó köztisztség, III. osztályú, felső szakmai fokozatú referensi állás betöltésére kiírt versenyvizsgán való részvétel feltételei

Köztisztség megnevezése  Szakirányú tanulmányok  Régiség a szakmában
- III. osztályú, felső szakmai fokozatú referens  -  líceumi tanulmányok, illetőleg középfokú líceumi tanulmányok, érettségi oklevéllel  - legkevesebb 5 év


Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com