Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 17 ianuarie 2017,  ora 1000 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice  de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent la Biroul unic din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr.763/2003;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată în M.O.nr.123/2007;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr.365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 din 18.02.2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în M.O. nr. 401/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, publicată în M.O nr. 363/1997;
8. Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.O. nr. 767/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în M.O nr.785/2012;
10. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în M.O. nr.830/2010;
11. OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în M.O. nr.629/2011

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent la Biroul unic din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

Denumirea postului Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 inspector clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice - minim 1 an

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com