MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

anunţă

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcţiei școli.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 4 octombrie 2016 ora 1000  –  proba scrisă.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

Primar
dr. Dorin Florea

 

 ANEXĂ

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul logistic, licitații și asociații de proprietari

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate  Vechime în specialitate
 - inspector clasa I grad profesional principal  -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice -minim 5 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

 BIBLIOGRAFIE

 

pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul logistic, licitații și asociații de proprietari din cadrul Direcţiei școli

1.     Constituţia României, republicată în M.O. nr.763/2003;

2.     Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată în M.O.nr.123/2007;

3.     Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr.365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

4.     Legea nr.7 din 18.02.2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;

5.     Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;

6.     Legea nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în M.O.nr.490/2007;

7.     Hotărârea Guvernului României nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, publicată în M.O. nr.43/2008;

8.     Legea nr.82/1999, Legea contabilităţii, republicată.

Primar
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com