MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ anunţă

     Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de referent clasa III grad profesional principal la Serviciul logistică din cadrul Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane.

     Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 11 noiembrie 2015 ora 1000 proba scrisă.       

     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

     Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.

     Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

 

                PRIMAR

           dr. Dorin Florea

  

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante de referent clasa III grad profesional principal la Serviciul logistică din cadrul Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane

 

 

1.Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;

2.Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;

6.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în M.O. nr.37/2003;

7.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.O. nr.618/2006;

8.Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în M.O. nr.242/1999;

9.Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată în M.O. nr.454/2008;

10.Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, publicată în M.O. nr.448/1998;

11.Legea nr. 319/2006,Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr.646/2006.

  

                  PRIMAR

           dr. Dorin Florea

 

 ANEXĂ

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de referent clasa III grad profesional principal la Serviciul logistică din cadrul Direcţiei comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane

                        

Denumirea funcţiei publice

Studii de specialitate

Vechime în specialitate

-referent clasa III grad profesional principal

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

-minim 5 ani

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com