1.INTRODUCERE

TEMA PRELIMINARĂ pentru elaborarea P.U.G. Târgu Mureş

1.   DATE GENERALE

Având în vedere că P.U.G. Tîrgu Mureş aflat în vigoare în prezent a fost elaborat între anii 1998 - 2002 şi aprobat prin H.C.L. nr. 257/ 19.12.2002, şi că până în prezent au intervenit schimbări majore în viaţa socială şi economică, se impune o actualizare a direcţiilor de dezvoltare a municipiului Tîrgu Mureş.

Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările ulterioare - O.G. nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006, O.G. nr. 18/2007, Legea nr. 168/2007, O.G. nr. 27/2008, O.G. nr.10/2009, Legea nr. 183/2009 şi Legea nr. 242/2009, Planul Urbanistic General este o documentaţie cu caracter director şi de reglementare operaţională care se elaborează pentru fiecare unitate administrativ -teritorială de bază şi se actualizează la un interval de 5-10 ani, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

                Planul Urbanistic General cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii

unităţi administrativ — teritoriale de bază cu privire la:

-stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

-stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

-zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie şi cu dezvoltarea infrastructurii tehnico - edilitară;

-delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

-modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

-stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

- zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

-formele de proprietate si circulaţia juridică a terenurilor;

- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

- zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

 

Mai multe detalii

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com