C O N V O C A T O R
 
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2953 din 21 iulie 2011 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 28 iulie 2011, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea
 
O R D I N E    D E    Z I :

- Raport privind activitatea asistenţilor personali din cadrul Serviciului public de asistenţă socială, în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 iunie 2011.
1.  Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului „Natură pentru viaţă” aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 200/19.05.2011.
2.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. – dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare şi extraordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A., din data de 24.08.2011, conform convocatoarelor şedinţei.
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2011 din sursele proprii al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 
4.  Proiect de hotărâre privind introducerea unor tarife pentru Club Tineret aflat  în administrarea  Municipiului Tîrgu Mureş.
5.  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gagyi Laszlo şi soţia Marta.
6.  Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local municipal, care se va deplasa la Budapesta – Ungaria, în perioada 19 – 21 august 2011.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii a două case de locuit, str. Constantin Hagi Stoian, f.nr.” şi a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari: Oprea Ioan, Oprea Lucreţia, Costea Alexandru Ionel şi Costea Loredana Ionela.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren, reconformare zonă pentru construire locuinţe unifamiliale, str. Pomilor, f.nr.” şi a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari – proprietari Covrig Ilie şi Covrig Elena.
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Romur S.A. a terenului în suprafaţă de 100 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. LM CLAUSS S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21,16 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Cormoş Suciu Romeo Petru şi soţia Steluţa Emilia, a terenului în suprafaţă de 24,84 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. LOCATIV S.A. în sensul includerii  în  acesta  a imobilului situat în str. Rovinari, nr. 36.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă pentru construire locuinţe colective, dotări şi servicii, str. Suceava - Calea Sighişoarei cu regulamentul de urbanism aferent”, beneficiar Mureşan Gheorghe Radu.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Oprea Ioan şi soţia Lucreţia, Costea Alexandru Ionel şi soţia Loredana Ionela.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 339/30.09.2010 referitoare la susţinerea financiară a subprogramului „Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu Mureş, jud. Mureş” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 144/06.05.2010 şi nr. 184/24.06.2010 referitoare la actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului public Administraţia Complexului de agrement şi sport „Mureşul”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Îmbunătăţirea distribuţiei de încălzire şi apă caldă de consum în clădiri”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea producţiei de energie termică în ansamblul de locuinţe Dâmbul pietros din Municipiul Tîrgu Mureş”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea reţelelor termice aferente centralelor termice de cartier din Municipiul Tîrgu Mureş”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea lucrărilor de investiţie pentru asigurarea energiei termice şi a apei calde menajere în Municipiul Tîrgu Mureş.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii instalaţii termice la instituţiile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş”.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului de parteneriat public-privat având ca obiect „Managementul energetic, coordonat cu modernizarea sistemului de iluminat public şi crearea reţelei de fibră optică pentru comunicaţii”.
 
 

P R I M A R
dr. Dorin Florea
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com