R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  710
din   30  mai  2022

privind convocarea  Ședinței  de îndată a  Consiliului Local  al  municipiului  Târgu Mureș  din  data de  30  mai  2022

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (4), şi art. 196  alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com