R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  61

din  27 ianuarie  2022

privind convocarea  Ședinței  ordinare a  Consiliului Local  al  Municipiului Târgu Mureș  din  data de 27 ianuarie 2022

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com