R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  887

din  11 mai   2021

privind convocarea Ședinței  de  îndată, online,  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  12   mai   2021

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (4)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com