R O M Á N I A
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

 

2020. február 21-én kelt
586-os számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról
2020. február27-re

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

Elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre csütörtökön, 2020. február27-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

dr. Dorin Florea
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében
a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója
Buculei Dianora-Monica


 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének
2020.02.21-ei 586-os Rendeletének melléklete

 

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2020. február 21-ei 586-os számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését csütörtökön, 2020. február 27-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási – területi egység költségvetésének elfogadásáról a 2020-as évre.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város statútumának elfogadásáról.

3. Határozattervezeta városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv – szabályozás meghatározása lakásépítéshez az Unirii/Egyesülés negyedbeli Ioan Vescan utcában”, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kezdeményező: SC "MACO CONSTRUCT" SRL.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció frissítéséről "Térségi Városrendezési Terv - szabályozás meghatározása kollektív lakóépület építéséhez kereskedelmi földszinttel és kereskedelmi szolgáltatásokkal", a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással, amelyet a 2019.04.25-ei 149-es számú helyi tanácshatározatban hagytak jóvá. Haszonélvező:SC"BOSTAN JUNIOR"SRL

5. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról “Térségi városrendezési terv – övezeti funkcionális újrakonfigurálás és városrendezési szabályozás meghatározása lakóház, fedett autóparkoló, bejárat építéséhez", Jean Monnet utca szám nélküla vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvezők: Veres Hajnal Réka, Veres Mihai, Veres Viorica.

6. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi S.C. Locativ S.A. esetében.

7. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi SC Administrator Imobile si Piete SRL esetében.

8. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó Bevételi és kiadási költségvetés elfogadásáról a marosvásárhelyi SC „Transport Local” SA esetében.

9. Határozattervezet a SC Locativ SA által a koncessziós szerződés alapján fizetendő jogdíj összegének jóváhagyásáról.

10. Határozattervezet a 323//2019 helyi tanácsi határozat 4-es cikkelyének frissítéséről, amely a Marosvásárhely közigazgatási – területi egység tulajdonában lévő földterületek közvetlen haszonbérbeadására vonatkozik.

11. Határozattervezet a 2020-ra vonatkozó „Prioritási lista” elfogadásáról, a nem lakhatási célú helyiségek civil szervezetek és politikai pártok számára történő elosztására.

12. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeinek pénzügyi támogatásáról projektverseny alapján 2020 I. félévében.

13. Határozattervezet a S.C. MONDO TRANS S.R.L. által a Szabadság utca 114. szám alatti piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról.

14. Határozattervezet arról, hogy ingyenes használatba adják a marosvásárhelyi Emil A. Dandea Technológiai Líceum épületének I. emeletét, a Maros megyei törvényszéknek és a Marosvásárhelyi Bíróságnak, archívum jogcím alatti használatra.

15. Határozattervezet Horaţiu Lobonţ úr megbízásáról, hogy aláírja azt a Szerződést, amely a marosvásárhelyi oktatási intézmények orvosi és fogorvosi rendelőinek felszereltségi szintjéhez szükséges bizonyos gyógyszerek és egészségügyi anyagok költségeinek, illetve az orvosok, fogorvosok, ápolók személyzeti költségeinek biztosítására vonatkozik.

16. Határozattervezet a HŐSZIGETELÉSI ILLETÉK bevezetéséről, 3 évre, bizonyos apartman-tulajdonosok számára, akik adósságot halmoztak fel 3 marosvásárhelyi tömbháznál végzett munkálatok önrészének törlesztésénél.

17. Határozattervezet az iskolahálózat jóváhagyásáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén található, egyetem előtti állami és magán oktatási intézményekre vonatkozóan, a 2020-2021-es tanévre.

18. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartozásának megállapításáról a marosvásárhelyi Kovászna sétány 1. szám alatt található 98 négyzetméteres telekre vonatkozóan.

19. Határozattervezet a 2019.03.28-ai 69-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, annak érdekében, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város Şipoş Adalberttől és BöjtheLeventétőlmegvásárolja a 12 négyzetméteresterületet, amely a Bodoni utcaszélesítéséhezszükséges.

20. Határozattervezet a 2019.08.29-ei 237-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely megállapítja, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonához tartozik az összesen 4055 négyzetméteres területnek a Dózsa György út 183. szám alatti telekhez tartozó 150 négyzetméteres része.

21. Határozattervezet a 2019.12.19-ei 374-es helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, annak érdekében, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából átkerüljön annak magántulajdonába a Ballada utca 9. szám alatti C1-es épület, lebontás céljából, a „Marosvásárhelyi Ballada utca korszerűsítése” célberuházás megvalósításának érdekében.

22. Határozattervezet a „Bástya függőségkezelő központ” szociális szolgáltatás létrehozásáról, szociális szolgáltatás kódja 8899 CZ-AD-I, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság keretein belül.

23. Határozattervezet az azonosítási módszertan jóváhagyásáról a szociálisan hátrányos helyzetű marosvásárhelyi személyek és családok esetében és a társadalmi marginalizáció megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedési terv elfogadásáról a 2020-as évre

24. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Felszabadulás utca korszerűsítése” célberuházásra vonatkozóan.

25. Határozattervezet a marosvásárhelyi Rovinari utca átnevezéséről Ady Endre utcának.

26. Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2020. április2-ai rendes részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat.

27. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2020. március23-29. között a németországi Stuttgartba utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.

28. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2020. március 21-25. között a franciaországi Párizsba utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.

29. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók és a műszaki-pénzügyi dokumentáció frissítéséről, amelyet a 2019. március 28-ai 71-es helyi tanácsi határozatban hagytak jóvá, és amely a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz, a 907/2016 kormányrendelet értelmében) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról szólt, beleértve a beruházás leírását tartalmazó mellékletet, a „Forgalommenedzsment rendszer Marosvásárhelyen” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni.

30. Határozattervezet a „Forgalommenedzsment rendszer Marosvásárhelyen” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, amelyet a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1

31. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (D.A.L.I. szakasz a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyeket a helyi tanács 2018.11.29-ei 370-es határozatában, valamint a helyi tanács 2019.04.25-ei 147-es határozatában hagytak jóvá az 1-es mellékletnek megfelelően, beleértve a 2-es mellékletet is, amely a beruházás leírására vonatkozik, az „Infrastruktúra átalakítása a helyi közszállítás által kiszolgált folyosón Marosvásárhely nyugati-központi övezetében” projektre vonatkozóan, amelyet a POR 2014-2020 4-es főtengelyének 4.e prioritási tengelyének 4.1-es célberuházásán keresztül, A széndioxid-kibocsátás csökkentése a megyeszékhelyeken a városi mobilitási terven alapuló beruházások révén, kívánnak finanszírozni.

32. Határozattervezet az „Infrastruktúra átalakítása a helyi közszállítás által kiszolgált folyosón Marosvásárhely nyugati-központi övezetében” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, amelyet a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1

33. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (D.A.L.I. szakasz a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyeket a helyi tanács 356/29.11.2018 határozatában, valamint a helyi tanács 94/28.03.2019 határozatában hagytak jóvá az 1-es mellékletnek megfelelően, beleértve a 2-es mellékletet is, amely a beruházás leírására vonatkozik, „A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpáros-barát útvonalakká” projekt esetében, amelyet a 2014-2020 közötti POR-program 4-es főtengelyének 4.e. beruházási prioritásának 4.1. célberuházási kiírásából valósítanak meg.

34. Határozattervezet a „A kórház térségében található, intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpáros-barát útvonalakká” projekt és a vonatkozó kiadások jóváhagyásáról, a 2014-2020-ra vonatkozó Operatív Regionális Programon keresztül finanszíroznak, POR/2017/4/4.1/1.

35. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáróla„Térségi Városrendezési Terv – övezet funkcionális újrakonfigurálása "AI3a"-ból "L1z"-be, kollektív lakásegyüttes és szolgáltatások", a Víztelep utca 2. szám alatt, a vonatkozó helyi szabályozással. Kezdeményező: SC"ROMUR" SA.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani, a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.

dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com