Mărime text:

 

 

2019. július 29-én kelt 1689-es számú RENDELET a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2019. augusztus 1-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.  számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) cikke, a 134. cikkely (1) cikkének a) pontja, (2) cikke, (3) cikkének b) pontja és a 196. Cikkely (1) cikkének b) pontja értelmében

ELRENDELI:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 12 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanácstanácstagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely:  A napirendre vett határozattervezetet a törvény által előírt dokumentumok kíséretében láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12.  cikkében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252.cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusához törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Buculei Dianora-Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője

 


Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere


2019.07.29-ei 1689-es rendeletének melléklete

 

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2019. július 29-ei 1689-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 12 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

NAPIRENDEN:

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység 2019-es II. negyedévi költségvetés-végrehajtására vonatkozóan.

3. Határozattervezet a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum" elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonatkozó költségek jóváhagyásáról.

4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyek – az 1-es számú mellékletnek megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére a világítótestek fel-lekapcsolásának távirányításával" elnevezésű célberuházásra vonatkoznak.

5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénzügyi támogatás jóváhagyásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből biztosított nem visszatérítendő pénzügyi támogatás összegének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre 2019-ben.

7. Határozattervezet a tevékenységek támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.

8. Határozattervezet a 2019. július 4-ei 206-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely bizonyos, a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozó helyi urbanisztikai szabályozás elfogadásáról szól.

A napirenden szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.

A napirenden levő határozattervezeteket – a törvény által előírt dokumentáció kíséretében – jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.

A határozattervezetekkel kapcsolatban – a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. cikke értelmében – módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani.

Dr. Dorin Florea polgármester


 

Melléklet a marosvásárhelyi helyi tanács
2019.08.01-jei rendkívüli ülésének összehívójához

NAPIRENDTERVEZET

Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának 2019. augusztus 1-jén, csütörtökön 12 órától esedékes rendkívüli üléséhez

1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre.

2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység 2019-es II. negyedévi költségvetés-végrehajtásáról.

3. Határozattervezet a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum" elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonatkozó költségek jóváhagyásáról.

4. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről, amelyek – az 1-es számú mellékletnek megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére a világítótestek fel-lekapcsolásának távirányításával" elnevezésű célberuházásra vonatkoznak.

5. Határozattervezet az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénzügyi támogatás jóváhagyásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből biztosított nem visszatérítendő pénzügyi támogatás összegének elfogadásáról kulturális programokra/projektekre/kezdeményezésekre 2019-ben.

7. Határozattervezet a tevékenységek támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról, a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján.8. Határozattervezet a 2019. július 4-ei 206-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amelybizonyos, a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozó helyi urbanisztikai szabályozás elfogadásáról szól.

Buculei Dianora-Monica,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője

Papuc Sergiu Vasile alpolgármester

Gazdasági Igazgatóság,                                        Iskolaigazgatóság,
Năznean Ana ügyvezető igazgató           Lobonţ Horaţiu ügyvezető igazgatóhelyettes,

Műszaki Igazgatóság,                               
Racz Lucian ügyvezető igazgató                                 

Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységeket felügyelő igazgatóság
Blaga Zătreanu Cosmin ügyvezető igazgatóhelyettes

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com