C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  115 din 23 ianuarie 2019  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 31 ianuarie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 105 din 26 aprilie 2018 cu privire la aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  criteriilor de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite, a clădirilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  criteriilor de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite, a terenurilor situate în intravilanul municipiului Târgu Mureş, pentru care se va aplica impozitul majorat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe" str. Eden fnr. şi str. Eden nr.19, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: Gabor Vasile Dorel

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu două apartamente”,  str. Ceangăilor fnr. Proprietari - Beneficiari:  Cheteleș Gheorghe- Liviu şi Cheteleş Elena - Elisabeta

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  „Parcaj subteran, zona  centrală  Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureş – varianta B.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2019

8. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Koln / Germania, în perioada 18 - 24 februarie 2019

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 42 mp situat în Târgu Mureș str. Năvodari nr. 18

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.208 din 26. 07.2018.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexelor 1 și 2  a Hotărârii de Consiliu Local nr. 111 din 26 aprilie 2018,  ”privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Local Multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009.

14. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarul unui  apartament din blocul de locuinţe din Str. Moldovei, nr. 26 care a fost reabilitat termic”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind  creşterea eficienţei energetice la 9 blocuri de locuinţe din Târgu Mureş”.

16. Proiect de hotărâre privind revocarea  HCL nr. 293 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea susținerii Teatrului Național Târgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno – Basarabean”.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane care să reprezinte interesele Consiliului local Târgu Mureş în dosarul penal  nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureş.

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.02.2019

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii"- etapa III, Str. Vasile Săbădeanu, fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi  reglementare accese”,  str. Podeni nr.66 Proprietari: Goron Dorel şi Goron Lucia

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/18.12.2018 privind Organizarea concursului de proiecte cu tema „Reabilitarea monumentelor istorice – Margaretelor nr. 17-18”.

23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr.13 din municipiul Târgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 365 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș privind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul Târgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare

25. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada februarie – aprilie 2019.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com