Mărime text:

 

 

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2018. december 11-ei 5015-ös számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2018. december 18-án, kedden 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEL:

1. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíni tanulmány lakóház építéséhez és bejáratok szabályozásához”,  Éden utca szám nélkül. Tulajdonos-haszonélvező: Pungea Georgeta-Xenia és Pungea Gabriel-Vasile.

2. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Részletes Városrendezési Terv (PUD) – helyszíni tanulmány családi ház építéséhez D+P+M és bejáratok szabályozása", Nagyerdő köz 27. szám. Tulajdonos-haszonélvező: Oltyán László és Oltyán Zsuzsanna.

3. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció érvényességének meghosszabbításáról „Marosvásárhely megyei jogú város Általános Városrendészeti Terve” a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással, az új Általános Városrendészeti Terv hatálybalépéséig, haszonélvező: Marosvásárhely megyei jogú város.

4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Lakosságnyilvántartó Hivatal szervezési és működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről.

5. Határozattervezet a 4-es számú projekt elfogadásáról, bejegyzési szám 6198/2018, a kivitelezéshez, a „Jel-szimbólum (totem) Marosvásárhely bejáratainál” tematikájú projektverseny lezárultával, amelyet a 2017.03.30-ai 109-es helyi tanácsi határozat rögzít.

6. Határozattervezet bizonyos, nem lakhatási célú helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbításáról, valamint a város tulajdonát képező helyiség kiutalásáról.

7. Határozattervezet arról, hogy a 22/202662/05.03.2010 számú, a SC Compania Aquaserv SA-val megkötött, az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatás átruházására vonatkozó szerződésbe belefoglalják a 107/11.06.2014 számú szerződés alapján elvégzett „Bejárat, ivóvíz- és csatornahálózat a székelykakasdi hulladékátrakó, -válogató és -komposztáló állomásnál” beruházásokat, a 26/08.02.2018 számú szerződés alapján elvégzett „Bejárat, ivóvíz- és csatornahálózat a hulladékátrakó, -válogató, -komposztáló, -tömörítő-csomagoló állomásnál és a hulladéktelepről származó szennyvíz-tisztító állomásnál – Szennyvíz-szivattyútelep és földalatti tűzcsap telepítése” a marosvásárhelyi Határ utcában.

8. Határozattervezet a 2019-re vonatkozó helyi érdekeltségű munkálatok tervéről a garantált minimálbér haszonélvezői számára. 

9. Határozattervezet a munkafolyamat jóváhagyásáról a garantált minimálbérre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 416-os törvény 2-4-es bekezdésének 28-as cikkelye értelmében megítélt gyorssegély kiutalása kapcsán.

10. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város 30%-os önrészének jóváhagyásáról, 2019-re, a tömbházak energiahatékonyságának növelését célzó projektek támogatása során.

11. Határozattervezet az ANL által rezidens orvosok és az egészségügyi rendszerben dolgozó fiatal szakemberek számára, a Gh. Marinescu utca szám nélküli telkén építtetett lakások odaítélési sorrendjét meghatározó kritériumainak jóváhagyásáról, javaslati szakaszban.

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi lakóhelyi parkolóhelyek Használatba adási, odaítélési/licitálási szabályzatának elfogadásáról.

13. Határozattervezet a 2018. július 26-ai 214-es helyi tanácsi határozat módosításáról, amely arra vonatkozott, hogy a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező, a S.C. Locativ S.A. kezelésében levő bizonyos ingóságokat ingyenesen átadnak a Közterületfelügyelő Hatóság és a Parkok, üvegházak és zöldövezetek igazgatósága ügykezelésébe, javítások és karbantartás elvégzésére kizárólag Marosvásárhely megyei jogú város közterületén. 

14. Határozattervezet a 86/2008-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely az állati vontatású járművek közlekedésével kapcsolatos bizonyos intézkedésekre vonatkozott Marosvásárhelyen.

15. Határozattervezet bizonyos pénzösszeg elkülönítéséről a helyi költségvetésből a marosvásárhelyi egyetem előtti oktatásban résztvevő diákok érdemösztöndíjaira.

16. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város és a kereskedelmi/köz-intézmények közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Fogadj örökbe egy zöldövezetet! elnevezésű projektjének kivitelezéséhez.

17. Határozattervezet kiegészítő okirat megkötésének jóváhagyásáról a 198/01.07.2011 számú haszonbérleti szerződés határidejének meghosszabbításához 2026.07.01-ig, amely Marosvásárhely megyei jogú város és a SC Administrator Imobile și Pieţe SRL között köttetett.

18. Határozattervezet a telekcsere jóváhagyásáról Niţu Ioan Marcel és Marosvásárhely megyei jogú város között és a 268/30.06.2011 számú határozat 4-es cikkelyének visszavonásáról.

19. Határozattervezet a 349/2013 helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a Marosvásárhely területén folytatott taxi-tevékenység engedélyeztetési, szervezési, működtetésre odaítélési és végrehajtás-ellenőrzési szabályzatára vonatkozik.

20. Határozattervezet a „Műemlékmentés – Margaréta utca 17-18. szám” tematikájú tervpályázat megszervezéséről.

21. Határozattervezet taneszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi általános iskolák számára.

22. Határozattervezet taneszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi középiskolák számára.

23. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet is, a „Marosvásárhely belterületén található bizonyos elhagyatott és használaton kívüli telkek és felszínek funkcionális átalakítása és/vagy újrafelhasználása” elnevezésű beruházáshoz, a 2014-2020 közötti Regionális Operacionális Programban.

24. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet is, a „Városi terek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben, annak érdekében, hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasználatú létesítményeket teremtsen” elnevezésű beruházáshoz.

25. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi zöldövezeti regiszter” elfogadásáról.

26. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. szám alatt található ingatlan (telek és építmény) nyilvános árverésen való eladásának jóváhagyásáról.

27. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 1. szám, Posta utca 1. szám alatt található C3 építménynek Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába vételéről.

28. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatóinak kiválasztására vonatkozó kritériumokat, eljárásokat és teljesítménykritériumok jóváhagyásáról.

29. Határozattervezet a 13/28.07.2016 számú helyi tanácsi határozatban jóváhagyott versenybizottság módosításáról, amely a szezonális utcai kereskedelemre vonatkozó helyszínek nyilvános árverésen való odaítéléséről dönt.

dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com