Mărime text:

 

 

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2018. október 18-ai 4169-es számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2018. október 25-én, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEL:

 

1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018-as költségvetésének kiegészítéséről.

2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018 harmadik negyedévére vonatkozó költségvetés-végrehajtási elszámolásának jóváhagyásáról.

3. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – városrendészeti szabályozás meghatározása autómosó építéséhez", Hídvég utca 12. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint, tulajdonos – haszonélvező: SC"FRESHECO WASH"SRL-D.

4. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – telek belterületté nyilvánítása, telek felparcellázása és szabályozások meghatározása családi lakások építéséhez", Unomájszőlő utca szám nélkül, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Haszonélvező: Kósa László és Kósa Anikó.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.

6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. október 26-31. között a törökországi Kusadasiba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.

7. Határozattervezet a Marosvásárhelyen fiatalok számára bérbeadásra szánt ANL-s lakásokra leadott igényléseket elemző és elbíráló szociális szakbizottság tagjaira vonatkozó szakszerinti struktúra jóváhagyásáról.

8. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek pénzügyi támogatásának jóváhagyásáról a 2018-as évre, a 2001. évi 82-es kormányrendelet és a 2002. évi 1470-es kormányhatározat alapján.

9. Határozattervezet a város tulajdonában levő, nem lakhatási rendeltetésű helyiségek odaítélési feltételeinek jóváhagyásáról.

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház támogatásának jóváhagyásáról, a "Centenar Româno-Basarabean" (Román-besszarábiai centenárium) elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.

11. Határozattervezet kutatási projektverseny szervezéséről, Marosvásárhely versenyképességének ösztönzése és kutatási-innovációs kapacitásának növelése érdekében.

12. Határozattervezet a 2018.08.30-ai 247-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett a Forradalom utca 51. szám alatti 945 négyzetméteres telek 2114/285390 (a III. lakrészhez tartozó rész) részének.

13. Határozattervezet a 2018.07.26-ai 210-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett a Jeddi út 4. szám alatti 3429 négyzetméteres telek 609/3258 részének.

14. Határozattervezeta tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Tudor Vladimirescu utca 137. szám alatti 780 négyzetméteres telek 3/32 és 3/32 részének.  

15. Határozattervezet a „Kultúrpalota" taxiállomás megszűntetéséről és buszmegálló létrehozása rendszeres járatok számára a Marosvásárhelyi Nemzetközi Repülőtérre.

16. Határozattervezet a Részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy jóváhagyhassa a SC Compania Aquaserv SA 2018.11.05-ei részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat.

17. Határozattervezet a hőszigetelési díj bevezetéséről, három évre, a hőszigetelt Hadsereg tér 30. szám alatti és Kovászna sétány 12. szám alatti tömbházak lakástulajdonosai számára.

18. Határozattervezet a 2006.06.29-ei 227-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének frissítéséről és 3-as cikkelyének módosításáról, amely az ANL-programban a Máramaros utcában és a Havasalföld utcában épített lakásokhoz tartozó telkek jogi besorolásának szabályozásáról rendelkezett.

19. Határozattervezet bizonyos, nem lakhatási rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének megújításáról, valamint a város tulajdonában levő helyiség kiutalásáról.

20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány kereskedelmi helyiség kialakítására" elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

21. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szabadság utca felújítása a Cuza Vodă utca és az Új gát utca közötti szakaszon" elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

22. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szivattyútelep a Serafim Duicu utcában és a háztartási szennyvízhálózat szakvéleményezése" elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

23. Határozattervezet a marosvásárhelyi S.C. Administrator Imobile si Piețe SRL. bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítéséről a 2018-as évre.

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi S.C. Locativ S.A. bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítéséről a 2018-as évre.

25. Határozattervezet a 2016. október 27-ei 74-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, az elnevezések jóváhagyási és változtatási szakbizottsága tagságának módosításáról.

26. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező (közterület) 420,45 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról a SC Narida SRL javára.

27. Határozattervezet a Román Állam tulajdonát képező 120 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról SC Palas Com SRL javára.

28. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező (közterület) 419,15 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról SC Narida SRL javára.

29. Határozattervezet a marosvásárhelyi SC Locativ SA nyilvános belső ellenőrzési tevékenységének biztosításáról a hierarchikusan felsőbb szintű intézmény nyilvános belső ellenőrzési struktúráján keresztül.

30. Határozattervezet a marosvásárhelyi Maroshévíz/ Toplița utca elnevezésének megváltoztatásáról strada Martin Luther utcára.

31. Határozattervezet a 2017. június 29-ei 209-es számú helyi tanácsi határozat által frissített, fiatalok nonprofit tevékenységére vonatkozó „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat" elnevezésű, Marosvásárhely megyei jogú város helyi költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatási program módosításáról és kiegészítéséről.

32. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város és vállalkozások/intézmények közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, Marosvásárhelyi megyei jogú város „Fogadj örökbe zöldövezetet!" elnevezésű projektjének kivitelezéséhez.

33. Határozattervezet az esővíz-adó megszűntetéséről Marosvásárhelyen.

34. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi gimnáziumok számára.

35. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi középiskolák számára.

36. Határozattervezet 276 négyzetméteres marosvásárhelyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a SC. Fusion Construct SRL-től.

37. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 9 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Burdulea Ovidiu Gheorghétól és Burdulea Cecilia Mariától.

38. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu 34. szám alatt található 43 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Iszlai Bélától és feleségétől, Iszlai Ilonától.

39. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 85 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Farkas Carol Luciantól és Páll Erikától.

40. Határozattervezetarról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 133529-es számmal azonosított 11.567 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek.  

41. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126757-es számmal azonosított 6064 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek.

42. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126756-os számmal azonosított 6064 négyzetméteres, a Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek.

43. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. november 8-12. között Budapestre utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.

44. Határozattervezet a Román Állam tulajdonát képező 3,23 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a Banca Transilvania javára.

45. Határozattervezet a 2018.05.30-ai 138-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a 30 Decembrie/December 30. utca elnevezését Regele Mihaira (Mihály király) változtatta.

46. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2018. november – 2019. január időszakra.

dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com