Mărime text:

 

 

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2018. augusztus 24-ei 3544-es számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2018. augusztus 30-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEL:

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociálisügyi Szakszolgálat (Serviciul Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş) átszervezéséről jogi személyiséggel rendelkező Marosvásárhelyi Szociális Igazgatósággá (Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş), a szervezeti struktúra megfelelő módosításáról, a szervezeti felépítés, a személyzet létszáma és a munkakörök elfogadásáról.

2. Határozattervezet a Marosvásárhely közigazgatási-területi egység polgármesterének a szakapparátusa szervezeti felépítésének és munkaköreinek elfogadásáról.

3. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – besorolás átalakítása kollektív lakások és felszereltség építéséhez", a Magura – Segesvári út – Páring utca térsége, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Kezdeményező: Gross Adrian- Laurenţiu.

4. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – szabályozás meghatározása bejárat kialakításához és lakásépítéshez", Gát utca szám nélkül, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Kezdeményező: Ormenişan Dan Lucian.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. szeptember 14-20. között a dél-koreai Szöulba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának meghatározásáról.

7. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Kifutó kialakítása afrikai növényevők számára" elnevezésű beruházásra vonatkozóan, a marosvásárhelyi Állatkertben.

8. Határozattervezet a 2018. május 30-ai 158-as számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról,  amely a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatótanácsába a helyi tanács részéről kinevezendő tagokra vonatkozik.

9. Határozattervezet Marosvásárhely bizonyos vallási felekezeteinek a 2018-as évre vonatkozó anyagi támogatásának jóváhagyásáról, a 2001. évi 82-es számú kormányrendelet és a 2002. évi 1470-es számú kormányhatározat alapján.

10. Határozattervezet bizonyos intézkedések jóváhagyásáról, a Marosvásárhelyi Református Kollégium óvodájának működése érdekében.

11. Határozattervezet a 196/26.07.2018-as helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely rendelkezett a következő épületek díszkivilágítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, műszaki-pénzügyi mutatók és technikai megoldások elfogadásáról: az Înălțarea Domnului ortodox katedrális, a Buna Vestire ortodox katedrális, az I-es számú Római-katolikus plébánia, a református Vártemplom, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

12. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány a Nagydisznód utca 13. szám alatti tömbház javítására és állagmegerősítésére, valamint a Nagydisznód utca 13. és 15. szám alatti tömbházak manzárdosítására" elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

13. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Negoj utcában, szám nélkül, található 1008 négyzetméter összfelületű telek 2/28-ad részének.   

14. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről az Argeş utcában található 322 négyzetméteres teleknek.   

15. Határozattervezet a 2017. november 23-ai 307-es helyi tanácsi határozat 1-es melléklete módosításának és a VII-es feltétel kiegészítésének elfogadásáról, és a 2-es melléklete kiegészítésének az Y betűvel, amely a Közterületfelügyelő hatóság által végzett szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására, illetve az ezeket érintő bírságokra és büntetésekre vonatkozik a 2018-as évre.

16. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu utcában található 35 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Moldovan Alexandrutól.

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 22 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Palcu Liviu Steliantól.

18. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 131 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Friciu Savutól és feleségétől, Friciu Carolina Eugeniától.

19. Határozattervezeta 209/2015-ös helyi tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről, a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező javak értékesítésének  megkönnyítése érdekében, amelyeket leépítését a S.C. Compania Aquaserv S.A. javasolta.

20. Határozattervezet a részvényesek közgyűlési képviselőjének, Bakos Leventének a felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2018.10.09-én esedékes soros közgyűlésén a napirendi témákhoz tartozó dokumentumokat.

21. Határozattervezet a 2018.05.30-ai 153-as számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról.

22. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén található fizetéses parkolók karbantartását és értékesítését végző szakszolgálat Szervezési és működési szabályzatának módosításáról.

23. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a Marosvásárhelyen, a Radnai utca 34. szám alatt található ingatlant (telek és építmény).

24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub létrehozását célzó 2017. évi 353-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről..

25. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az 1989. December 22. úton található 2018 négyzetméteres, CF 1355 szám alatt szereplő telek első bejegyzéséről Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonához tartozásának megállapításáról.

26. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről a Forradalom utca 51. szám alatti 945 négyzetméteres telek 2114/285390 (a III. lakrészhez tartozó rész) részének.

27. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található 28 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Goron Luciától, Goron Doreltől, Oprea Niculaietól, Oprea Ileanától és Oprea Paul Alintól.

28. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia" ötletpályázat megszervezéséről.

29. Határozattervezet kiegészítő okirat megkötéséről az egyszerű vállalati szerződéshez, amely létrejött MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS és az ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL között, amelyet a 2017. május 18-ai 191-es helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá.

30. Határozattervezet a 2008. évi 86-os számú marosvásárhelyi helyi tanácsi határozat módosításáról, amely állatvontatású járművekre vonatkozóan bizonyos intézkedéseket írt elő Marosvásárhelyen.

31. Határozattervezet a 2018.06.28-ai 171-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról szólt – Megvalósíthatósági tanulmány a „Vendéglőterasz kilátóval a somostetői amfiteátrum környékén, a kapcsolódó projektekkel" elnevezésű beruházás kapcsán.

32. Határozattervezet arról, hogy a Közterületfelügyelő hatóság hatáskörébe kerüljön a marosvásárhelyi parkolóhelyek közvetlen ügykezelése.

33. Határozattervezet arról, hogy a 0-IV. osztályos diákok iskolautáni (after school) programjai számára az osztálytermeket ingyenesen rendelkezésre bocsájtja és a közköltségeket fedezi Marosvásárhely megyei jogú város. 

34. Határozattervezet a városrendészeti dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – U.T.R-átminősítés „VT"-ből U.T.R. „CML"-be – vegyes rendeltetésű övezet, amely közszolgáltatásokat és közösségi eszközöket, általános érdekű menedzseri, technikai, professzionális, szociális, kereskedelmi, hotel, vendéglői, loisir, egészségügyi, sport és lakásgazdálkodási szolgáltatásokat tartalmaz", Kárpátok sétánya 59. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozás szerint. Haszonélvező: Fărcaş Ioan- Eugen és Fărcaş Jenica.

35. Határozattervezet a 6/2016-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a helyi tanács szakbizottsági tagjainak megválasztásáról rendelkezik. 

36. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács elővásárlási jogának gyakorlásáról, a Marosvásárhelyen, Rózsák tere 2. szám alatti műemlék-épület egy részének esetében, cod LMI: MS-II-m-B-15549, "Görög ház".

dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com