Mărime text:

 

 

Összehívó

A polgármester 4122. számú, 2017. november 14-i rendelete értelmében soros ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2017. november 23-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Tanács 223/2017. július 27-i, a köztisztségeket és Marosvásárhely polgármestere szakapparátusába tartozó szerződéses állásokat betöltők alapfizetésének megállapításáról szóló tanácsi határozat 2. cikkelye valamint a közpénzekből fizetett személyzet béréről és a helyi tanácsosok havi juttatását szabályozó 153/2017-es törvény alkalmazását célzó intézkedések életbe ültetéséről.
2. Határozattervezet a 2018-as helyi adókról és illetékekről.
3. Határozattervezet egyes 2018-as speciális illetékek megállapításáról.
4. Határozattervezet a Telekkönyvi Hivatal és a Mezőgazdasági Regiszter
által megállapított speciális illetékekről a 2018-as évre.
5. Határozattervezet egyes, a Főépítészeti Igazgatóság hatáskörébe tartozó
igazolások és engedélyek kibocsátásához szükséges illetékek értékének megállapításáról a 2018-as adóévre.
6. Határozattervezet egyes, a főépítészeti igazgatóság hatáskörébe tartozó
speciális illetékek értékének megállapításáról a 2018-as adóévre.
7. Határozattervezet a Műszaki Igazgatóság által végzett szolgáltatások ellenértékének elfogadásáról 2018-ra.
8. Határozattervezet a közterület-rendezési és -kezelési szolgálat szolgáltatásai 2018-as díjának, valamint általa bizonyos kihágási szankciók alkalmazásának elfogadásáról.
9. Határozattervezet egyes gazdasági és közélelmezési egységek működési
engedélyeinek kiadására, módosítására és kiegészítésére megállapított illetékek értékének, valamint a taxiszolgáltatások engedélyei díjának elfogadásáról 2018-ra.
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal speciális illetékeinek elfogadásáról 2018-ra.
11. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadidőközpont, valamint a Mircea Birău fedett uszoda 2018-as szolgáltatási díjainak elfogadásáról.
12. Határozattervezet a városi közművesítési közszolgálat 2018-as szolgáltatási díjainak elfogadásáról.
13. Határozattervezet a városi kertészetet, parkokat és zöldövezeteket kezelő
igazgatóság speciális illetékeinek és az általuk kirótt büntetések értékének
elfogadásáról 2018-ra.
14. Határozattervezet az állatkert által alkalmazott illetékek megállapításáról 2018-ra.
15. Határozattervezet az üvegházat, parkokat és zöldövezetet kezelő igazgatóság státusjegyzékére és munkabeosztására vonatkozó módosításokról.
16. Határozattervezet a Marosvásárhely zöldövezeteinek fejlesztését, fenntartását célzó egységes szervezési szabályzatról szóló 197/2007-es tanácsi határozat kiegészítéséről.
17. Határozattervezet egy Alma utcai 5949 négyzetméteres útfelület Marosvásárhely tulajdonába való átutalásáról.
18. Határozattervezet a Maros megyei víz- és csatornahálózat-infrastruktúra
kiszélesítése és felújítása projekt – kód: CCI 2009 RO 161 PR 019, a POS
Mediu 1. tengely –, kiegészítve a Maros megyei víz- és csatornahálózat-infrastruktúra kiszélesítése és felújítása projekttel – kód: SMIS 2014+10637–társfinanszírozásánaújra elfogadásáról.
19. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Ingatlankezelő és Piacigazgatóság
Kft. 2018-as költségvetésének kiegészítéséről.
20. Határozattervezet a műgyeppályák és a hozzá tartozó funkcionális felületek megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági-műszaki mutatóinak
elfogadásáról.
21. Határozattervezet az SF+PT+EXEC, sportpályák a CASM keretében elnevezésű munkálat megvalósíthatósági tanulmányának és gazdasági-műszaki mutatóinak elfogadásáról.
22. Határozattervezet a hőszigetelési illeték bevezetésére (három évig) azon marosvásárhelyi tömbháztulajdonosok számára, akiknek a lakását hőszigetelték.
23. Határozattervezet egy olyan verseny elindításának elfogadásáról, amely
a marosvásárhelyi zöldövezetek rendezését célozza, s amelyet marosvásárhelyi kereskedelmi társaságokkal közösen tartanának.
24. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács szervezési és működési szabályzatának módosításáról.
25. Határozattervezet a helyi tanács 2016. január 28-i 8. számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről.
26. Határozattervezet egy, a Rózsa közben található ingatlan Marosvásárhely tulajdonába történő ideiglenes telekkönyvezésének szabályozásáról.
27. Határozattervezet egy Fasor utcai 3398 négyzetméteres telek 160/13592-ed részének Muntean Ioan és Muntean Ionela tulajdonából Marosvásárhely
tulajdonába való átvételéről.
28. Határozattervezet egy, a Domb utcában található ingatlan Marosvásárhely tulajdonába történő ideiglenes telekkönyvezésének szabályozásáról.
29. Határozattervezet az Aquaserv Rt. tulajdonában lévő állóalapok visszaszolgáltatására, használatból való kivonására és ezek leírás utáni értékesítésére.
30. Határozattervezet a marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem szerkezetére és státusjegyzékére vonatkozó 379-es számú 2014. november 27-I helyi tanácsi határozat módosításáról.
31. Határozattervezet egyes nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződések megújításáról, továbbá egy, Marosvásárhely tulajdonában levő helyiség kiutalásáról.
32. Határozattervezet kedvező beleegyezés meghozataláról egy, a Szabadság
utca 114. szám alatt levő ingatlan versenytárgyalásos bérbeadására vonatkozóan a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. számára, a 2010. március 5-I 22/202662. számú szerződés értelmében.
33. Határozattervezet didaktikai eszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi bölcsődék számára.
34. Határozattervezet didaktikai eszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi óvodák számára.
35. Határozattervezet a marosvásárhelyi idősotthonban alkalmazott havi átlagköltségek valamint az itt ápolt személyek hozzájárulásának 2018. évi megállapításáról, kódszám: 8730CR-V-I.
36. Határozattervezet a marosvásárhelyi állami iskolák kezelésében levő sporttermek bérleti díjaira vonatkozó 2017. július 27-i 238-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról.
37. Határozattervezet a marosvásárhelyi állami iskolák kezelésében lévő sporttermek óránkénti bérleti díjának megállapításáról.
38. Határozattervezet egy városrendezési dokumentáció – „Övezeti városrendezési terv egy közétkeztetés rendeltetésű épület működéséhez szükséges szabályozás és az épület megfelelőségének megállapítása, valamint melléképületek építése”, Nyár utca 55. szám – módosításáról és kiegészítéséről a megfelelő helyi városrendezési szabályzattal, melyet a 2016. szeptember 29-i 44-es számú helyi tanácsi határozattal fogadtak el. Haszonélvező: a Meeru Investment Kft.
39. Határozattervezet egy városrendezési dokumentáció – Részletes városrendezési terv egy családi ház építési tanulmánya – elfogadásáról az 1989.December 22. utca 126. szám alatt, kérelmező Sepsi Béla.
40. Határozattervezet Szőcs Bernadette sportoló díjazásáról, aki az idei luxemburgi asztalitenisz-Európa-bajnokságon aranyérmet nyert.
41. Határozattervezet a Forradalom utca 9. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó, Marosvásárhely municípium és az 1-es Számú Római Katolikus Plébánia között megkötendő szerződés jóváhagyásáról. 

Dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com