C O N V O C A T O R


În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3800 din 18 octombrie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 26 octombrie 2017, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș.

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Mărică Ioan Mihai  a terenului  în suprafaţă de 90 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureș.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale pe parcelar existent" cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Rămurele, fnr. Iniţiatori: Gheorghiu Petru Alexandru şi Gheorghiu Zita.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal -  reconformare zonă pentru supraetajare şi mansardare bloc de locuinţe"  cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Năvodari, nr.13 Iniţiator: SC"MANSARDA INVESTMENT GROUP" SRL.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării regulamentului local de urbanism aferent “Plan Urbanistic Zonal-  lotizare terenuri şi stabilire reglementări în vederea construirii unor unităţi agro-industriale”, str. Băneasa, Nr. 8 aprobat prin Hotărârea de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 56/23.02.2017  nr.128 din 6 aprilie 2017 Iniţiator: SC"ALFACONSTRUCT"SA.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de soluţii pentru concepţia artistică „Grup statuar Şcoala Ardeleană”.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 698 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor f.n. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Dascăl Florian Horea cu cota de 1/7-a parte din 698 mp, Popa Marius şi Popa Alexandru Leona  cu cota 1/7 –a parte din 698 mp şi Jako Prest Serv Srl cu cota de 5/7- a parte din 698 mp.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea  cotelor din drumul în suprafaţă de 3.398 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaţă de 80 mp, situat în Tîrgu Mureş B-dul 1848 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 727mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 772 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 766 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Dan Simion şi soţia Dan Magdalena Minodora cu cota de 120/766                    ( cota actuala840/5.362), Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia Gabriela cu cota de 85/766 (cota actuala 595/5362), Păştin Mircea Laurenţiu şi Glajaru Eva cu cota 561/766(cota actuala3.927/5362).

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 148 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 860 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia –Gabriela.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării acordului favorabil în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Libertății nr. 114 de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010

17. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentaţiei de  avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul “DALI clădire str.Gh.Doja nr.3-5 Liceul Tehnologic Avram Iancu ”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de  avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul „Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială  Nr. 7, corp B”.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.83 din 16 martie 2017 de aprobare a achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic “Aurel Persu”, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.87 din 16 martie 2017 de aprobare a achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către dl. Cristea Liviu Lucian a terenului în suprafaţă de 131 mp., situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 223/27.07.2017  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice și a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum și stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali

23. Proiectul de hotărâre privind stabilirea datei de 29 aprilie drept ziua Tîrgu Mureşului/Marasvásárhely Napja.

24. Proiect de hotărâre privind amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu Mureş.

25. Proiect de hotărâre privind plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului în municipiul Târgu Mureş.

26. Proiect de hotărâre privind la rezilierea Contractelor de Asociere nr. 24486/a/29.05.2014,nr.24486/b/29.05.2014,nr.24486/c/29.05.2014,nr. 24486/d/29.05.2014, încheiate între Municipiului Tîrgu Mureş şi asociaţiile sportive B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş respectiv C.S. City’Us Tîrgu Mureş.

27. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 67/2017 privind alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional  2016-2017 la asocierile cu cluburile sportive B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu-Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu-Mureş.

28. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii  de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 102/2017 privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017.

29. Proiect de hotărâre privind revocarea  Hotărârii  de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 194/2017 privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  ca parte civilă a Municipiului Tîrgu Mureş în Dosarul penal nr. 1883/10/2016 aflat pe rolul Tribunalului Mureş.

31. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor străzilor şi pieţelor, aprobarea Registrului nomenclaturii stradale şi înlocuirea plăcuţelor cu denumirea străzilor şi a pieţelor din municipiul Tîrgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş.

33. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului şi a Consiliului local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta/Ungaria, în perioada 9-12 noiembrie 2017.

P R I M A R
dr. Dorin Florea


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com