Mărime text:

 

 

Marosvásárhely polgármesterének 2017. október 18-i 3800-as határozatával 2017. október 26-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös számú terembe összehívják a helyi tanács soros ülését a következő napirenddel:

1. Határozattervezet a Marosvásárhely közigazgatási egység 2017 harmadik évharmadára szóló költségvetési végrehajtásról.

2. Határozattervezet a város tulajdonában levő 90 négyzetméteres közterület közvetlen bérbeadásáról Mărică Ioan Mihainak.

3. Határozattervezet egy Ágacska (Rămurele) utcai szám nélküli területnek az övezeti városrendezési terve jóváhagyásáról egyéni lakóházak építése céljából a meglévő parcellára – kezdeményezők Gheorghiu Petru Alexandru és Gheorghiu Zita.

4. Határozattervezet a Năvodari utca 13. szám alatti övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról manzárd és emelet építése céljából tömbházra. Kezdeményező: Mansarda Investment Group Kft.

5. Határozattervezet a Băneasa utca 8. szám alatti terület felparcellázására vonatkozó 56/23.02.2017-es és a 128/06.04.2017-es határozatok kiigazításáról egy mezőgazdasági termelőegység építése céljából. Kezdeményező: Alfaconstruct Rt.

6. Határozattervezet az Erdélyi iskola szoborcsoport elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

7. Határozattervezet egy Pomilor utcai, szám nélküli, 698 m utcarész átadásáról Marosvásárhely tulajdonába, a következőképpen: Dascăl Florian Horeától (698 m2 1/7 része), Popa Marius és Popa Alexandru Leonától (1/7 rész) és a Jako Prest Serv Kft.-től (698 m2 5/7 része).

8. Határozattervezet a Pomilor utca 2. szám előtti 3.398 négyzetméter útfelület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

9. Határozattervezet a marosvásárhelyi 1848. úton levő 80 négyzetméteres városi közterület városi magánterületté nyilvánításáról.

10. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 727 négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

11. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurentiu tulajdonában levő 772 négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Constantin Hagi Stoian utcai 766 négyzetméter útfelület Marosvásárhely tulajdonába vételéről Dan Simiontól és feleségétől, Dan Magdalena Minodorától 120/766 arányban (jelenlegi részarány 840/5.362), Grama Emil-Ioantól és feleségétől, Grama Andreia Gabrielától 85/766 arányban (jelenlegi arány 595/5362), Păştin Mircea Laurenţiutól és Glajaru Evától 561/766 arányban (jelenlegi arány 3.927/5362).

13. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 148 négyzetméteres terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

14. Határozattervezet Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 860 négyzetméteres terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

15. Határozattervezet a Constantin Hagi Stoian utcában a Grama Emil-Ioan és felesége, Grama Andreia Gabriela tulajdonában levő 27 négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.

16. Határozattervezet a Szabadság utca 114. szám alatti ingatlannak az Aquaserv Rt. általi bérbeadásáról nyilvános árverésen a 22/202662/05.03.2010. szolgáltatáskiszervezési szerződés alapján.

17. Határozattervezet a Dózsa György utca 3-5. szám alatti Avram Iancu Technológiai Líceum állagmegőrzési munkálatai gazdasági-műszaki mutatóinak jóváhagyásáról.

18. Határozattervezet a 7-es számú általános iskola B épületének állagmegőrzési munkálatai gazdasági-műszaki mutatóinak jóváhagyásáról.

19. Határozattervezet az Aurel Persu Technológiai Líceum laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával történő felszerelése és a bútorzat beszerzésére vonatkozó 83/16.03.2017. helyi tanácsi határozat módosításáról.

20. Határozattervezet a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával történő felszerelésének és a bútorzat beszerzésére vonatkozó 83/16.03.2017. helyi tanácsi határozat módosításáról.

21. Határozattervezet a Tutaj utca 2. szám alatt a Marosvásárhely tulajdonában levő 131 négyzetméter terület közvetlen haszonbérbe adásáról Cristea Liviu Luciannak.

22. Határozattervezet a közalkalmazottak, a szerződéses közalkalmazottak javadalmazására, valamint a helyi tanácsosok havi juttatására vonatkozó 153/2017-es törvény alapján hozott 223/27.07.2017. helyi tanácsi határozat 2. cikkelyének alkalmazásáról.

23. Határozattervezet április 29-e Marosvásárhely napjává nyilvánításáról.

24. Határozattervezet a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről.

25. Határozattervezet fák ültetéséről a parkolókban.

26. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a BC Mureş, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és a City'Us SK között megkötött 24486/a/29.05.2014-es, a 24486/b/29.05.2014-es, a 24486/c/29.05.2014-es, 24486/d/29. 05. 2014-es számú társulási szerződések felbontásáról.

27. Határozattervezet a BC Mureş, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és a City'Us sportkluboknak a 2016/2017-es bajnokság résztámogatására vonatkozó 67/2017-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról.

28. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetésére vonatkozó 102/2017-es helyi tanácsi határozat egy részének a visszavonásáról.

29. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetése kiigazítására vonatkozó 194/2017-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról.

30. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak a Maros Megyei Bíróságon soron levő 1883/10/2016-os bűnügyi perben való részvételéről magánfélként.

31. Határozattervezet a marosvásárhelyi utcák és terek névjegyzékének és az utcanévtáblák módosításáról, a névtáblák cseréjéről.

32. Határozattervezet a Locativ Rt. 2017-es költségvetésének módosításáról.

33. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács tagjaiból álló küldöttség 2017. november 9-12. közötti budapesti kiszállásának finanszírozásáról a helyi költségvetésből.

Dr. Dorin Florea polgámester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com