C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.774 din 22  iunie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 iunie 2017, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2017.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale" str. Unomai - Jean Monnet, fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori- Beneficiari: Varga Zsolt, Ceuşan Alexandru, Pop Ioan.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconversie funcţională teren din UTR"L1" în UTR"CM3" str. Secuilor Martiri, nr.1, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Fiko Istvan.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Zona Metropolitană Tîrgu Mureș.

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 7 - 9  iulie 2017.

7. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș -  Direcția economică.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru aplicarea Proiectului de interes public „ Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractului de închiriere  pentru  spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, situat în str. Apaductului      nr. 74, aflat în proprietatea municipalităţii.

10. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş

11. Proiectul de hotărâre privind vânzarea sau concesionarea prin licitație publică a imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 23 mp din Tîrgu Mureș, str. Constantin Hagi Stoian, nr. 26 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Miron Olivia

13. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii nr. 2  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

14. Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 a Hotărârii Consiliului local nr. 110 din data 24.10.2016 privind aprobarea Regulamentului  taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul național de evidența persoanelor.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce  frecventează creşa în anul şcolar 2017-2018.

16. Proiect de hotărâre privind completarea art.9 a Hotărârii Consiliului local nr.130 din data de 06.04.2017 privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul”.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Tîrgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureș.

19. Proiect de hotărâre privind înființarea Liceului Vocațional Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru activități nonprofit pentru tineri ,,Tîrgu Mureș Sprijină Tinerii"

21. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Tîrgu Mureș

22. Proiect de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureș.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com