Marosvásárhely polgármestere 2017. június 22-i 1774-es számú rendeletével összehívja a városi tanács soros ülését 2017. június 29-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. Határozattervezet Marosvásárhely mint közigazgatási egység 2017-es költségvetésének kiegészítéséről.

2. Határozattervezet a Jean Monnet–Unomáj utcában levő (szám nélküli) családi ház építésére vonatkozó övezeti városrendezési tervről – haszonélvezők: Varga Zsolt, Ceuşan Alexandru, Pop Ioan.

3. Határozattervezet a Székely Vértanúk utca 1. szám alatti terület rendeltetésének megváltoztatásáról UTR L1-ből UTR CM3 besorolásba és az erre vonatkozó városrendezési szabályzat elfogadásáról, kezdeményező, haszonélvező, tulajdonos Fikó István.

4. Határozattervezet Marosvásárhely Nagyvárosi Övezet Egyesület alapító okiratának és statútumának megváltoztatásáról.

5. Határozattervezet a nyilvános gyűléseket jóváhagyó bizottság összetételének módosításáról.

6. Határozattervezet a 2017. július 7–9. közötti időszakban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a marosvásárhelyi tanács Bajára látogató küldöttsége költségeinek valutában történő fedezéséről.

7. Határozattervezet a Marosvásárhely polgármestere szakapparátusához tartozó gazdasági igazgatóság szervezeti felépítésének és munkahelyi besorolásának a módosításáról.

8. Határozattervezet a közbiztonság megerősítéséről szóló projekt érdekében kötendő együttműködési szerződésről.

9. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonát képező Víztelep utca 74. szám alatt levő nem lakás rendeltetésű helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról.

10. Határozattervezet a lakóhelyekhez tartozó marosvásárhelyi parkolóhelyek odaítélésére vonatkozó szabályzatról.

11. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonát képező Raktár utca 24. szám alatt levő ingatlan eladásáról vagy versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról.

12. Határozattervezet a Constantin Hagi Stoian utca 26. szám alatti, Miron Olivia tulajdonában levő 23 négyzetméter terület átadásáról Marosvásárhelynek.

13. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő Béke utca 2. szám alatti ingatlan ideiglenes telekeléséről.

14. Határozattervezet a 2016. okt. 24-i 110-es helyi tanácsi határozat 2. cikkelyének módosításáról arra vonatkozóan, hogy a testület elfogadja a különdíj felszámítását előíró szabályzatot az Országos Személynyilvántartóból származó személyi jellegű adatok továbbításáért.

15. Határozattervezet a 2017/2018 iskolai évre vonatkozó havi, egy gyermekre eső bölcsődei átlagköltségről.

16. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadidőközpontban levő közélelmezési egységek teraszainak bérleti díjára vonatkozó 2017. ápr. 6-i 130. sz. helyi tanácsi határozat 9. cikkelyének kiegészítéséről.

17. Határozattervezet utcai művészeti alkotásokra alkalmas helyek kijelöléséről.

18. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.

19. Határozattervezet a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításáról.

20. Határozattervezet a Marosvásárhely költségvetéséből az ifjúsági nonprofit tevékenységekre szánt vissza nem térítendő hitelkeretre vonatkozó programról.

21. Határozattervezet a 34/1998-as törvény alapján Marosvásárhely területén működő szociális munkát végző, jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak nyújtott újabb pályázati kiírásról.

22. Határozattervezet Marosvásárhely alpolgármesterének megválasztásáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com