A polgármester 2017. május 12-i 1503. számú rendelete értelmében soros ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2017.május 18-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő napirenddel:

1. Határozattervezet a Ctin Hagi Stoian utca egy szám nélküli telkén megépítendő családi ház részletes városrendezési tervére és elhelyezésére vonatkozó dokumentációnak az elfogadásáról – haszonélvezők: Nicoara Daniel és Nicoara Loredana

2. Határozattervezet a Dózsa Gy. utca 62–64. szám alatti ingatlan, szol-gálati lakás megépítésének részletes városrendezési terve, valamint az elhelyezésére vonatkozó dokumentáció elfogadásáról kezdeményező/tulajdonos/haszonélvező a Multinvest Kft.

3. Határozattervezet a Ferdinand király utcában egy szám nélküli terü-leten megépítendő tömbháznegyed telkeire vonatkozó övezeti besorolás megváltoztatásáról, az övezeti városrendezési terv dokumentációjának elfogadásáról. Kezdeményező a Maco Construct Kft. és Dîmbean Ovidiu.

4. Határozattervezet az LM Claus Kft. tulajdonában levő ingatlan mel-letti terület közvetlen bérbeadásáról.

5. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonában levő 17,33 négyzet-méteres terület közvetlen bérbeadásáról Suciu Florinnak és Suciu Mariának.

6. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonában levő 515,57 négyzetméteres terület közvetlen bérbeadásáról a Narida Kft.-nek.

7. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonában levő 205 négyzetméteres terület közvetlen bérbeadásáról az Insta Grup Kft.-nek.

8. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonában levő 782,94 négyzetméteres terület közvetlen bérbeadásáról Stoica Mariannak és Stoica Maria Danielának.

9. Határozattervezet egyes nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének megújításáról.

10. Határozattervezet a 82/2001-es kormányrendelet és az újrakibocsátott 1470/2002-es kormányhatározat alapján egyes marosvásárhelyi vallásfelekezeteknek szánt anyagi támogatásról.

11. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács tagjaiból álló küldöttség 2017. június 1–3. közötti budapesti kiutazási költségeinek valutában történő kifizetéséről.

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács tagjaiból álló küldöttség 2017. június 7–11. közötti zalaegerszegi kiutazási költségeinek valutában történő kifizetéséről.

13. Határozattervezet egyes marosvásárhelyi személyiségeknek odaítélendő díszpolgári címről, amelyet a Marosvásárhelyi Napokon adnak át.

14. Határozattervezet a helyi tanács 2017. 02. 10-i 43-as határozatának a visszavonásáról, amely jóváhagyta Marosvásárhely 2017/2018-as iskolahálózatának tervét az 5777/2016-os tanügyminisztériumi rendelet 22. cikkelye alapján.

15. Határozattervezet a Kultúrpalota melletti taxiállomás megszüntetése és a várakozóhelyek elosztása céljából a marosvásárhelyi taxis szolgáltatásra vonatkozó 349/2013-as helyi tanácsi határozat II. mellékletének módosításáról.

16. Határozattervezet a marosvásárhelyi Gyümölcsfa (Pomilor) utca 2. szám alatt levő 37 négyzetméter terület átadásáról Contiu Vasile és felesége, Contiu Ana Emilia, valamint Cozos Petru-Vlad és felesége, Cozos Cornelia-Simona birtokából Marosvásárhely tulajdonába.

17. Határozattervezet a Const. H. Stoian utcában 4572 négyzetméternyi út Demian Iosif és felesége, Demian Ana tulajdonából (58/4572 arányú tulajdonrész, jelenlegi arány 406/30004), valamint Grama Emil-Ioan és felesége, Grama Andreia-Gabriela tulajdonából (52/4572 arányú tulaj- donrész, jelenlegi arány 364-30004) Marosvásárhely tulajdonába való átadásáról.

18. Határozattervezet Marosvásárhelyen egy Hints Ottó utcában levő 2800 négyzetméteres terület átadásáról Gaspar Viorel és felesége, Gaspar Elena birtokából Marosvásárhely tulajdonába.

19. Határozattervezet Marosvásárhelyen egy Hints Ottó utcában levő 2569 négyzetméteres terület átadásáról Takó Enikő birtokából Marosvásárhely tulajdonába.

20. Határozattervezet a Constantin Hagi Stoian utcában levő 4572 négyzetméter felületű utca Marosvásárhely municípium tulajdonába vételéről.

21. Határozattervezet Marosvásárhely hátrányos övezeteiben – Legelő utca (Hidegvölgy), Szénás (Bese), Hegy, Băneasa és Újgát utca környékén levő kutyák megfigyeléséről.

22. Határozattervezet Marosvásárhely köz- és magánterületén levő, gazdasági tevékenységek kifejtésére szolgáló helyiségekre vonatkozó 216/2014-es helyi tanácsi határozat I. számú mellékletének módosításáról és kiegészítéséről.

23. Határozattervezet utcai művészetekre alkalmas helyek, terek megállapításáról.

24. Határozattervezet egyes általános iskolák és líceumokhoz tartozó sportpályák és udvarok ingyenes használatáról.

25. Határozattervezet Marosvásárhely költségvetésének átláthatóvá tételéről.

26. Határozattervezet a marosvásárhelyi oktatási intézmények kétnyelvű (román és magyar) feliratairól.

27. Határozattervezet egy korszerű marosvásárhelyi campus megépítésének lehetőségét megvizsgáló bizottságról.

28. Határozattervezet Marosvásárhely gazdasági-társadalmi életét elemző és a rizikófaktorokat csökkentő tervének jóváhagyásáról.

29. Határozattervezet Marosvásárhely erdeiből 2016-ban kivágott és értékesítendő famennyiség kikiáltási árának megállapítására vonatkozó 2016. július 28-i 10-es helyi tanácsi határozat I-es számú mellékletének módosításáról.

30. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőkből 2017-ben kitermelendő famennyiségről és a fa értékesítéséről.

31. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőkből 2017-ben kitermelt lábon álló fa (APV 6912) kikiáltási árának megállapításáról.

32. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőkből 2017-ben kitermelt lábon álló famennyiség költségvetéséről.

33. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő erdőkből 2017-ben kitermelt famennyiség elszállításáról.

34. Határozattervezet a Maros Sport és Szabadidőközpontban levő olimpiai úszómedence felének bérbeadásáról a Torpi MS sportklubnak.

35. Határozattervezet Marosvásárhely és az Administratie si Turism Kft. közötti társulásra vonatkozó 2017. április 6-i 134-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról.

36. Határozattervezet Marosvásárhely társulásáról az Administraţie şi Turism Kft-vel.

37. Határozattervezet a Piacigazgatóság (Administrator Imobile şi Pieţe Kft.) által bérelt ingatlanok és területek helyzetére vonatkozó bejegyzések telekkönyvi módosításáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com