C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu  Dispoziţia Primarului nr. 3281 din data de  18 noiembrie 2016, se convoacă  şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi , 24 noiembrie 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I : 

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism  "PUZ  - reconversie funcţională zonă pentru construire bloc de locuinţe cu spaţii de servicii publice la parter", str. Secerei fn., cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar:        Sc"Jako Prest Serv"Srl.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit",  str. Cdin Hagi Stoian, fn. , proprietari - beneficiari: Fărcaş Vasile şi Fărcaş Viorica.

3.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire  locuinţă individuală în regim parter", str. Voinicenilor, fn  proprietari - beneficiari: Meruţă Cosmin şi Meruţă Mioara.        

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei şi a Planului de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice  în Municipiul Tîrgu Mureş.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității.

6.Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă către Şerban Ioan şi soţia Ana a terenului  în suprafaţă de 22 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş         

7.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică, pe o perioadă de 1-3 ani, pentru  proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda – Tîrgu Mureş – str. Călăraşilor".

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ".

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de implementare a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED 2013-2020 a Municipiului Tîrgu Mureș, pentru perioada 2013-2015.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen România Tîrgu Mureş.

12.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 08.12.2016.  

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei II, „Situaţia locurilor permanente de aşteptare pentru autovehiculele care execută transportul în regim de taxi", inclusă în  Hotărârea Consiliului local municipal nr. 349 din 18 decembrie 2013.

14.Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş.

16.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016.

17.Proiect de hotărâre privind impozitele și taxe locale pe anul 2017.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2017.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcția Arhitect șef pentru anul fiscal 2017.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2017, aferente activității Direcției Arhitect Șef.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcția Tehnică pe anul 2017.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2017.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol pe anul 2017.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor.

25.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2017 percepute prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale și amenzi pe anul 2017, percepute prin Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

27.Proiect de hotărâre privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2017.

28.Proiect de hotărâre privind  prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participație dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Fundația Tîrgu Mureș Zoo.

30.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 415 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului nr.28, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Pop Teodor şi Pop Camelia Angela.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş" cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.

32.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor f.n.,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Covrig Ilie şi Covrig Elena.

33.Proiect de hotărâre privind îndreptarea materială de redactare a art. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 39/2016  privind instituirea taxei de reabilitare termică.

34.Proiect de hotărâre privind îndreptarea materială de redactare a art. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 40/2016  privind instituirea taxei de reabilitare termică.

35.Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de asociere în vederea constituirii unei societăţi civile simple între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL.

36.Proiect de hotărâre privind angajarea unei case/cabinet de avocatură specializate în contracte FIDIC pentru servicii de consultanţă juridică, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cadrul proiectului „Reabilitarea sitului poluat istoric iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş". 

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com