C O N V O C A T O R

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  2.747  din data de  23  septembrie  2016, se convoacă  şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 septembrie 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din   Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45,   cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I : 

1. Proiect de hotărâreprivind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 5 ani, pentru  proprietarii a  două  apartamente din blocul de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş, str. Braşovului, nr. 12 – Lot II".

2. Proiect de hotărâreprivind instituirea  TAXEI  DE  REABILITARE  TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii  a  53 de  apartamente din blocul de locuinţe din municipiul Tîrgu  Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 31 – Lot IV".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local a lucrărilor de reparaţii/consolidare la blocul din str. Cisnădie nr. 13, sub condiţia concesionării terasei blocului din str. Cisnădie nr. 13 – 15 către Municipiul Tîrgu Mureş, în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate închirierii.

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. Locativ S.A.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistență socială.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări şi reconformare clădire cu funcţiunea de alimentaţie publică şi construire anexe necesare funcţionării", str. Verii, nr. 55 cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietar-beneficiar: SC Meeru Investment SRL

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială", str. Grigore Ploeşteanu, f.nr. proprietar - beneficiar: Dosa Szabolcs-Csaba.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit    reglementare accese", str. Constandin Hagi Stoian, f nr.  proprietari-beneficiari: Faluvegi Istvan-Leopold şi Faluvegi Ramona.

9. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 126 mp din Tîrgu Mureş,  str. Gurghiului, f.nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Biblia Francisc.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren intravilan în suprafaţă de 30 mp din Tîrgu Mureş (str.Mărului), în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Kiss Tamas.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 482 mp din Tîrgu Mureş, str. Gurghiului, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Frâncean Victor-Marius.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor, nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Ianoş Aura-Ionela.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 76 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

14. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 57 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Nicoară Daniel  şi Nicoară Loredana.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2914 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 328 mp din Tîrgu Mureş, str. Gurghiului, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bârsan Dumitru.

17. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 119 mp din Tîrgu Mureş,  str. Nagy Szabo Ferenc  nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren.

18. Proiect de hotărâreprivind  liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2017.

19. Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  "Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918"  în municipiul Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Fluidizare trafic în intersecţia strada Gheorghe Doja - Bulevardul 1848 " în municipiul Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către S.C. Modent S.R.L. a terenului  în suprafaţă de 43 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş".

23. Proiect de hotărâreprivind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii.

24. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal  nr.379/27.11.2014 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Universităţii Cultural Ştiinţifice din Tîrgu  Mureş.

25. Proiect de hotărâre  privind  numirea de noi membri în Consiliile Directoare ale asocierilor cu structurile sportive - B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş şi C.S. City'Us Tîrgu Mureş.

P R I M A R ,
dr. Dorin  Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com