C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2490  din data de  23 august  2016, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marți, 30 august 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi  Declararea utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii "Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu Mureş"

2. Proiect de hotărâre  aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea utilitate publică de interes local, a obiectivului de investiţii "Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania"

3. Proiect de hotărâreprivind desemnarea unui reprezentant al municipiului Tîrgu Mureş în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA INVEST MUREŞ

4. Proiect de hotărâreprivind actualizarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 25 din 30 august 2012 privind  componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 297 din 30 noiembrie 2005 şi a art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 300 din 14 octombrie 2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 21.09.2016

6. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială", str. Trebely, nr. 49

7. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit” (modificare parţială PUD aprobat pentru parcela 21), str. Viile Dealul Mic, fnr. Beneficiari: Nagy Hunor Laszlo şi Nagy Amalia Andreia

8. Proiect de hotărâreprivind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit cu dotări  aferente”, str. Voinicenilor, fn Beneficiari: Sabadi Cosmin şi Sabadi Ana-Raluca

9. Proiect de hotărâreprivind prelungirea termenului de finalizare  a proiectului Mansardarea și Reabilitarea Internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 380/27.11.2014 referitoare la componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2016

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2016

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com