În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.081  din data de  22  iulie  2016, se convoacă    şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi,  28 iulie 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului U.A.T. Municipiul Tîrgu Mureş, pe semestrul I anul 2016.

2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016, prin validarea Dispoziției de primar nr. 1786/10.06.2016 și a Dispoziției de primar nr.1836/24.06.2016 privind modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2016-2017.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului  maxim de pornire la licitatie, a exploatării și transportului masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre  privind  reactualizarea componenței comisiei de negociere directă a prețului imobilelor ce se achiziționează de  Municipiul Tîrgu Mureș.

6. Proiect de hotărâre  privind  reactualizarea componenței comisiei constituite prin H.C.L.M. nr. 277 din 05.11.2015 pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș în vederea amplasării unor chioșcuri pentru activități economice.

7. Proiect de hotărâre  privind modificarea comisiei de licitație numită prin H.C.L.M. nr. 277 din 16.09.2014 pentru închirierea prin licitație publică a amplasamentelor de comerț stradal sezonier.

8. Proiect de hotărâre  privind  reactualizarea componenței comisiei constituite prin H.C.L.M. nr. 100 din 14.04.2016 în vederea închirierii prin licitație publică a unor terenuri de sport situate în incinta Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul" din str. Plutelor nr.2 şi în str. Parcul Sportiv Municipal nr.4 din Tîrgu Mureş.

9. Proiect de hotărâre   privind reactualizarea componenței comisiei constituite în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor  aflate în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu Mureș.

10. Proiect de hotărâre  privind  modificarea comisiei de licitaţie numită prin H.C.L.M. nr. 91 din 14.04.2016 pentru concesionarea prin licitaţie publică a două locaţii pentru desfăşurarea unor activităţi de alimentaţie publică.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea  art.1 al H.C.L.M. nr.  18 din 28.01.2016, referitoare la reactualizarea  componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

12. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  H.C.L.M. nr. 17 din 28.01.2016, referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

13. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei  Comisiei municipale de avizare a programelor, proiectelor şi lucrărilor cu impact asupra spaţiilor  verzi din  municipiul  Tîrgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism   "Plan Urbanistic de detaliu – stabilire reglementări în vederea construirii unui centru medical, asigurare accese, conformare arhitectural volumetrică" str. Agricultorilor, nr. 30 proprietar-beneficiar: Pribac Ioan-Lazăr.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism    "Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări pentru construire clinică stomatologică cu dotări aferente", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Gheorge Marinescu, nr. 16 proprietar-beneficiar: Pongraz Istvan – Matyas.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism    "Plan Urbanistic Zonal –"demolare clădire existentă şi construire clădire multifuncţională P+2", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. 22 Decembrie 1989, nr. 113A proprietar-beneficiar: Lukacs Janos.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com