În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.524  din data de  13 mai 2016, se convoacă    şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 19 mai 2016, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.10 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 107 / 25.10.2012.                          

2. Proiect de hotărâre privind menţinerea pe anul 2016 a ajutorului de minimis acordat pentru SC PRIVO IN SRL  Tîrgu Mureş, în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 143/29.05.2014.

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 194/19.05.2011 referitoare la aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Voinicenilor nr. 22 pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Tîrgu Mureş şi al instituţiilor aflate în subordinea autorităţii publice locale.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 148/21.06.2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi a Normelor metodologice aferente, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii.  

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr. 1470/2002, republicate.

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 217/11.07.2013 referitoare la unele măsuri în organizarea concursului ,,Natura pentru viaţă''.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 76/25.02.2016 referitoare la aprobarea amplasării unei statui în zona Cetăţii Medievale din Tîrgu Mureş a reprezentanţilor Şcolii Ardelene.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ- reconversie de UTR în vederea construirii a trei blocuri de locuinţe cu dotări aferente", str. Livezeni, nr.12  cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: S.C. „Romur" S.A.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ – lotizare terenuri în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial" între strada Pomilor şi strada Hints Otto cu regulament local de urbanism aferent, beneficiar: Fekete Petru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ – Reconformare zonă pentru construire bloc de locuinţe şi amenajări exterioare" str. Livezeni fn., cu regulament local de urbanism aferent, beneficiar: S.C. „Regional Business Solution" S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUD – Studiu de amplasament pentru construirea unei louinţe unifamiliale" str. Episcop Ioan Bob, fn. proprietar-beneficiar: Iurian Cristian Ilie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ – dezmembrare teren în vederea construirii de louinţe – cartier Unirii" str. Vasile Săbădeanu fn., cu regulament local de urbanism aferent, beneficiar: S.C. „Maco Construct" S.R.L.

 

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com