În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.756 din data de 23 octombrie 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 octombrie 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

 • O R D I N E   D E   Z I :

 

 • 1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Harsanyi Zoltan Zsolt şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.
 • 2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş.
 • 3.Proiect de hotarâre privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Municipiul Tîrgu Mureş.
 • 4.Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru anul 2016, pentru beneficiarii venitului minim garantat.
 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copiii înscrişi la Centrul de zi Rozmarin.
 • 6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pentru anul 2015.
 • 7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 343/2014 referitoare la aprobarea actualizării contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş.
 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de depunere a proiectelor sportive.
 • 9.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.din data de 10.11.2015.
 • 10.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate în urma impunerii retroactive a imobilelor deţinute de proprietarii, care au achitat impozitul pe clădiri şi teren la Sîntana de Mureş, dar aparţin teritorial administrativ Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 124 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş situat în Parcul Sportiv Municipal în vederea amenajării unui spaţiu comercial.
 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri pentru activităţi economice.
 • 13.Proiect de hotărâre privind concesionarea, conform regulamentului, către S.C. 2 CRIS S.R.L. a terenului în suprafaţă de 383 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 14.Proiect de hotărâre privind concesionarea, conform regulamentului, pentru S.C. RESTAURANT QUEEN S.R.L.
 • 15.Proiect de hotărâre privind concesionarea, conform regulamentului, către d-na Benedek Terez a terenului în suprafaţă de 25 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei "Plan Urbanistic Zonal - reglementare zonă pentru realizare ansamblu de locuinţe colective, parcelare teren", str. C-din Hagi Stoian, fn cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Ştefan Florin.
 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism"Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit", Str. Ceangăilor, fn proprietar - beneficiar: Matei Ilie.
 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit", Str. Ceangăilor, nr. 5 proprietar - beneficiar: Matei Flavius.
 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit", Str. Constandin Hagi Stoian, fn proprietar - beneficiar: Moldovan Ioan şi Moldovan Viorica.
 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a unei suprafeţe de teren necesare proiectului de investiţii “Extindere strada Subpădure”.
 • 21.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei imobilelor din Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 264, prin înscriere provizorie în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 22.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 50 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Goron Lucia, Goron Dorel, Oprea Niculaie, Oprea Ileana şi Oprea Paul-Alin.
 • 23.Proiect de hotărâre privindreglementarea situaţiei terenului situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Oneşti f.n. prin înscriere provizorie în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 24.Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
 • 25.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş, care se va deplasa la Budapesta/Ungaria.
 • 26.Proiect de hotarâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”. '
 • 27.Proiect de hotărâre privind mandatarea a 3 consilieri locali să reprezinte interesele patrimoniale ale Municipiului Tîrgu Mureş Dosarul nr.103/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş.

 

 • P R I M A R
 • dr. Dorin Florea

 

 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com