În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.495  din data de 16 septembrie 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 24 septembrie 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E    D E    Z I :

1. Informare privind participarea d-nei consilier Karacsony Erdei Etel la şedinţa Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară Aqua Invest Mureş, din data de 13.08.2015.
2. Proiect de hotărâre privin încetarea mandatului de consilier local al d-lui SÎMPĂLEAN DAN ŞTEFAN şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului AGA, d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 07.10.2015.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea punctelor de lucru în vederea fiscalizării caselor de marcat.
5. Proiect de hotărâre privind  liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.
8. Proiect de hotărâre  privind transmiterea în administrarea S.C. Locativ S.A. a imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Tuşnad, nr. 5.
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tîrgu Mureş ˝- Scenariul 1 şi anularea Hotărârii Consiliului local nr. 223/25.08.2015. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia pentru SMURD în vederea îmbunătăţirii circulaţiei autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin intersecţiile semaforizate din Tîrgu Mureş.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea suprafeţelor unor poziţii din Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2001 referitoare la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 16 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Pogăcean Florin Flavius.
13. Proiect de hotărâre privind circulaţia autovehiculelor  destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă admisă autorizată mai mare de 7,5 tone în  Municipiul Tîrgu Mureş.
14. Proiect de hotărâre privind  indemnizaţia în valută pentru o delegație  din partea Municipiului Tîrgu Mureş, care se va deplasa la Ilmenau/Germania, în perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2015.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.Z.- Construire colector  nou de transport gaze între staţia de comprimare Mureş şi panoul de măsura grup 12 Tîrgu  Mureş şi lucrări de modernizare sistem de transport gaze„ pe teritoriul administrativ al municipiului  Tîrgu Mureş, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar S.C.”DEPOMUREŞ”S.A.
16. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei  nr. 13 din municipiul Tîrgu Mureş, afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014.
17. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea alocării din bugetul  local a sumei de 250.000 lei pentru achiziţionarea de mobilier şi dotări pentru Grădiniţa cu program prelungit  nr. 16 Tîrgu Mureş.
18. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 750.000 lei + TVA,  pentru realizarea lucrărilor la obiectivul  “Modernizare bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert”.
19. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea alocării din bugetul  local a sumei de 3.500.000 lei, reprezentând valoarea investiţiei  pentru obiectivul “Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, execuţie mansardare şi reabilitare faţadă interioară la Şcoala Gimnazială dr. Bernady György”.
20. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea alocării din bugetul local  a sumei de 1.038.850 lei pentru obiectivul “Proiectare şi execuţie mansardare Colegiul Naţional Unirea”.
21. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea unei proceduri unitare de licitaţie cu strigare, pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ şi proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
22. Proiect de hotărâre privind reglementarea serviciilor de  salubrizare.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului Municipiului Tîrgu Mureş de susţinere financiară a participării municipiului  Tîrgu Mureş la acţiunea Uniunii Europene  CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în România, pentru anul 2021.

 

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com