În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.252 din data de 19 august 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 25 august 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind rezultatul activităţii comisiei constituită în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 135 din 25.04.2013 referitoare la comandarea unui studiu de oportunitate a delegării serviciului de transport public local şi numirea unei comisii, pentru analizarea studiului şi a stabilirii modalităţii de delegare a gestiunii serviciului în Municipiul Tîrgu Mureş.

2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş.

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului ASOCIAŢIEI „TÎRGU MUREŞ 2021”.

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2015.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2015

6.Proiect de hotărâreprivind aprobareadocumentaţiei de urbanism"Plan Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuinţe colective Dolomiti", str. Livezeni, fn, beneficiar: S.C. ”Makrom Building” S.R.L.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 30 ianuarie 2014 referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei statui, fostului principe al Transilvaniei, Bethlen Gábor.

9.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2 , în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Baciu Ioan Florin.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia “Pod peste râul Mureş – zona Aleea Carpaţi, Tîrgu Mureş”, Revizia 1.

11.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiulu înTîrgu Mureş a terenurilor şi dotărilor aferente situate în Tîrgu Mureş str. Insulei nr. 1.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren şi clădiri între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano Catolică nr. 1 Tîrgu Mureş.

13.Proiect de hotărâre privindaprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano Catolică nr. 1 Tîrgu Mureş.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com