În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.756 din data de 19 iunie 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 25 iunie 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.

2.Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă social.

3.Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş – Serviciul de stabilire şi încasare taxe şi impozite persoane fizice din cadrul Direcţiei economice.

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Utilităţi Municipale.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea proiectelor/programelor culturale care se vor derula în perioada 02.07- 31.12. 2015.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2015.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul “Mansardarea a 5 blocuri de locuinţe din Aleea Constructorilor nr. 7 - 9, Făget nr. 24 - 26, Secuilor Martiri nr. 10 - 12, Secuilor Martiri nr. 3 A şi Făget nr. 16 - 18 din Tîrgu Mureş”.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii Unității de Implementare a proiectului ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz batal 30 ha – Tîrgu Mureș” aprobată prin Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 261 din 30 iunie 2011.

9.Proiect de hotărâre privind reactualizarea comisiei numite prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 317/27.09.2007 şi modificată prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 84/04.09.2008 referitoare la achiziţionarea imobilelor necesare realizării investiţiei „Modernizare str. Baladei, Tîrgu Mureş”.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către alte instituţii publice a bunurilor din patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş, propuse a fi disponibilizate conform H.G.R. nr. 841 din 23.10.1995 (actualizată).

11.Proiect de hotărâre privind evaluarea şi valorificarea unor bunuri mobile din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 274/16.09.2014 referitoare la asigurarea serviciilor de pază şi supravegherea bunurilor mobile din patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş aflate în centralele termice concesionate în 2010.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 265/2010 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tîrgu Mureş.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 198 din 01.07.2011, încheiat între Municipiului Tîrgu Mureş şi S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L.

15.Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Islazului nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor norme de bune practici în municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage, pliante şi flyere publicitare de către comercianţi şi magazinele retaileri.

17.Proiect de hotărâre privind abrogarea parţială a Hotărârii de Consiliu local municipal nr. 241 din 05 iulie 2007, a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005, a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 11/31.01.2013 şi a Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice în vederea construirii unei clădiri de comerţ şi servicii", str. Tisei, nr. 49, Beneficiar: BUCUR TEODOR.

19.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Consiliului local municipal și a Municipiului Tîrgu Mureş la Baja/Ungaria, în perioada 10 - 12 iulie 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com