• Marosvásárhely polgármesterének 2015. június 25-én 14 órára összehívják a marosvásárhelyi tanácsot a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe a következő
 •                                                         napirenddel:
 • 1.Határozattervezet a Törzsök-Sándor Lászlótanácsosi mandátumának megszűnéséről, és a megüresedett helzyi tanácsosi hely bejelentéséről.
 • 2.Határozattervezet a szociális ellátási osztály státusjegyzékének módosításáról.
 • 3.Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakapparátusa - gazdasági igazgatóság keretében a fizikai személyek adó—és illetékosztálya státusjegyzékének módosításáról.
 • 4.Határozattervezet a Városi Közművek szervezési és működési szabályzatának időszerűsítéséről.
 • 5.Határozattervezet a 2015. február 7 - december 31. közötti időszakra a művelődési pályázatok/programok finanszírozására szánt összegek elfogadásáról.
 • 6.Határozattervezet a 2015 második felében sorra kerülő sportesemények lebonyolítását támogató összegek elfogadásáról.
 • 7.Határozattervezet öt marosvásárhelyi tömbház - Építők utcája 7-9. szám, Bükk utca 24-26. szám, Székely Vértanúk utca 10-12. szám, Székely Vértanúk utca 3A szám és Bükk utca 16-18. szám - manzárdosítására vonatkozó műszaki-gazdasági mutatóinak és a dokumentáció elfogadásáról.
 • 8.Határozattervezet a 261-es számú, 2011. június 30-án elfogadott, A marosvásárhelyi 30 hektáros környezetszennyező zagytározó rehabilitálása elnevezésű projekt életbe ültetésével megbízott egység szerkezeti módosításáról.
 • 9.Határozattervezet a marosvásárhelyi Ballada utcai beruházás megvalósítását szavatoló, az ingatlanfelvásárlásra a 2007. szeptember 27-i 317-es számú tanácsi határozattal kinevezett bizottság és a 2008. szeptember 4-i 84-es tanácsi határozattal módosított összetételú bizottság megújításáról.
 • 10.
 • 11.Határozattervezet egyes, Marosvásárhely tulajdonát képező ingú javak felértékeléséről ées értékesítéséről.
 • 12.Határozattervezet a helyi tanács 2014. szeptember 16-i 274-es, a 2010-ben haszonbérbe adott kazánházakban levő, Marosvásárhely tulajdonát képező ingóságok felügyeletére vonatkozó határozata 1. számú cikkelyének módosításáról.
 • 13.
 • 14.Határozattervezet egy kiegészítő irat jóváhagzásáról a 2011. július 1-jei 198-as számú, Marosvásárhely municípium önkormányzata és a Városi Piacigazgatóság között érvényben levő koncessziós szerződéshez.
 • 15.Határozattervezet egyes intézkedések meghozataláról annak érdekében, hogy a Közlegelő utca 2. szám alatti, Marosvásárhely municípium tulajdonában levő ingatlan ideiglenes telekkönyvezhető legyen.
 • 16.Határozattervezet arról, hogy Marosvásárhelyen milyen módon történjen a reklámanyagok (katalógusok, szórólapok) szétosztása a kereskedők és üzletek által.
 • 17.Határozattervezet a helyi tanács 2007. július. 5-i 241-es, a 2005. november 30-i 305-ös, a 2013. január 31-i 11-es határozatainak, valamint a Marosvásárhely közterületén szabálytalanul parkoló, illetve az elhagyott gépkocsik elszállítására és kiadására vonatkozó szabályzat egyes részeinek hatályon kívül helyezéséről.
 • 18.Határozattervezet az övezeti urbanisztikai terv urbanisztikai dokumentációjának a jóváhagyásáról egy kereskedelmi épület építése céljából a Tisza utca 49. szám alatt, kedvezményzett: Bucur Teodor.
 • 19.Határozattervezet a helyi tanács küldöttsége napidíjának valutában való kifizetéséről a helyi költségvetésből. A delegáció Bajára (Magyarország) utazik 2015. július 10-12. között.
 •                                                                                       Dr. Dorin Florea polgármester
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com