Mărime text:

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.283 din data de 24 aprilie 2015, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 30 aprilie 2015 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

1.Informare privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014.

2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 12.05.2015.

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea unei comisii pentru analizarea oportunităţii colaborării Municipiului Tîrgu Mureş cu ASOCIAŢIA „Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş.

5.Proiect de hotărâre privind amenajarea unui teren de fotbal cu nisip în incinta Complexului de Agrement şi Sport « Mureş».  

6.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 26 martie 2015 privind unele măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.

7.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă de 5 mp. către d-na Tripon Ana, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

8.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă de 5 mp. către dl. Lucaciu Gheorghe, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie al bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pe trimestrul I – 2015.

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativb Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2015.

11.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata a majorărilor de întârziere calculate în urma impunerii retroactive pe perioada de prescripţie a imobilelor deţinute de proprietarii, care au achitat impozitul pe clădiri şi teren la Sântana de Mureş, dar aparţin teritorial administrativ Municipiului Tîrgu Mureş.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 19/30.01.2014 referitoare la concesionarea directă către S.C. Balint Trans S.R.L. a terenului în suprafaţă de 37,80 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 311/14.10.2014 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Mureşului f.n.

14.Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2015.

15.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea nr. 126/26.03.2009 privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa a II-a.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire pensiune”, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 9 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiar: Fazakas Robert.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială cu regim de înălţime parter”, str. Remetea, fn, Beneficiari: Lazăr Lorand- Csaba şi Lazăr Szidonia.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice in vederea construirii unei case de locuit unifamiliale”, Str. Vasile Săbădeanu, nr. 42, Proprietari- Beneficiari: Plosca Andrei Ioan şi Plosca Ana.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia: ˝Amenajare spaţiu pentru Arhivă în imobilul din str. Bolyai nr.18, Tîrgu Mureş˝.                                                            

20.Proiect de hotărâre privind revizuirea si completarea Regulamentului de exploatare in regim de autotaxare a parcarilor cu plata aflate pe domeniul public din Municipiul Tirgu Mureş.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr. 2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Cozoş Petru Vlad şi Cozoş Cornelia Simona, în vederea realizării corupului de stradă.

22.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 79 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea Iuliana, în vederea realizării corpului de stradă.

23.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 60 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f.nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Olah Rozalia, în vederea realizării corpului de stradă.

24.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 94 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian f. nr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Stăncioiu Eduard-Cornel, Stăncioiu Beatrice-Ioana, Sepsi Ladislau şi Sepsi Katalin, în vederea realizării corpului de stradă.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil aflat în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş, situat pe str. Podeni nr. 10

26.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Statului şi administrarea Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a imobilului situat pe str. Livezeni nr. 69.

27.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind demontarea, transportul şi depozitarea conductelor existente în curtea U.M. 01016 Tîrgu Mureş, B-dul Cetăţii nr. 43, o parte din reţeaua termică care deservea blocurile situate pe strada Victor Babeş cu apă caldă şi energie termică pentru încălzirea locuinţelor.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P R I M A R

dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com